Ročník XXIII, č. 1, leden - únor 2014

05.02.2014 08:03

Obsah:

 • PF 2014 – ing. Karel Janda
 • Jak je to s nároky Němců na naše území? VI.
 • S protiválečnou kolonou z Mnichova do Prahy
 • Ze života Klubu českého pohraničí
 • Československý pohraničí
 • Klub českého pohraničí proti falšování naší historie
 • Vandalové zničili pomník postavený zastřelenému pohraničníkovi
 • Za Janem Kozinou a Janem Baarem
 • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP
 • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře
 • Mnichovská dohoda přinesla mnohá strádání a utrpení též na Chodsko
 • Další zajímavé články a příspěvky
 • 90. Výročí narození významného občana města Ostravy, plukovníka Rudolfa Pešky