Ročník XXII, č. 5, září - říjen 2013

19.09.2013 21:56

Obsah:

Kniha jako revoluční čin

 • Ochránci státních hranic se sešli v Nymburce
 • Prohlášení účastníků VI. Celostátního setkání OSH
 • Úvodní slovo přednesené PhDr. Josefem Groušlem, CSc.
 • Ze života Klubu českého pohraničí
 • Naše české pohraničí
 • Akce Dyleň
 • Opomíjená svědectví obecních kronik
 • S emblémem chodů
 • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP
 • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře
 • 30 výročí nástupu na pohraniční rotu
 • Den jihočeských hraničářů 2013 aneb setkání v Trocnově
 • Další zajímavé články a příspěvky

 

Náhled časopisu