Ročník XXII, č. 4, červenec - srpen 2013

19.09.2013 21:54

Obsah:

 • Oslavme důstojně svátek pohraničníků
 • Klub českého pohraničí proti falšování naší historie
 • Výročí hrdinské smrti sovětských letců
 • Ze života Klubu českého pohraničí
 • Československý pohraničník
 • Setkání pohraničníků ČSSR - NDR
 • Splnil přísahu hraničářů
 • Kroky k Otovu
 • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP
 • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře
 • Přátelské posezení OČSH z Úpice
 • Další zajímavé články a příspěvky
 • Franská říše

 

Náhled časopisu