Ročník XXI, č. 5, září - říjen 2012

21.10.2012 05:55

Obsah:

 • Dvacet let – jak šel čas…
 • Media manipulují myšlením lidí
 • Ohlédnutí za prvním pololetím na Svitavsku
 • Ze života Klubu českého pohraničí
 • Naše české pohraničí
 • Památce pohraničníka, svobodníka Jaroslava Soukupa
 • Setkání hraničářů jižní Moravy
 • Padli při obraně Československé republiky v období Mnichova 1938
 • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP
 • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře
 • Hrdinové a „hrdinové“
 • Další zajímavé články a příspěvky
 • Uctění obětí rakušáckého běsnění

Náhled časopisu: Hranicar_c5_09-10_2012.pdf (1,1 MB)