Ročník XXI, č.2, březen – duben 2012

01.03.2012 01:08

Obsah:

 • Mezinárodní konference za mír a proti válce

 • Výročí smutných dnů českého národa

 • Drážďany 2012

 • Ze života Klubu českého pohraničí

 • Památce Anny Kvašové

 • Naše české pohraničí

 • Zrodila se tradice?

 • Umučení necelý měsíc před koncem války

 • Druhý ročník cyklistické expedice Cheb-Bratislava

 • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP

 • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře

 • Nenasytná vláda prolezlá korupcí…

 • Další zajímavé články a příspěvky 

Náhled časopisu: Hranicar_c2_03-04_2012.pdf (443,1 kB)