Ročník XX, č.4, červenec – srpen 2011

01.07.2011 00:51

Ročník XX, č.4, červenec – srpen 2011

Obsah:

 • V. celostátní setkání ochránců čs. státních hranic

 • Prohlášení účastníků V. celostátního setkání OSH

 • Vystoupení Anděly Dvořákové

 • Vystoupení bývalého náčelníka HS PS a OSH genpor. v. v. Šádka

 • Za historií osvobozovacích bojů 1945

 • Ze života KČP

 • Třídní boj místo světové války

 • Československý pohraničník

 • Vystoupení míst. NR KČP RSDr. Richtera na V. celostátního setkání OSH

 • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP

 • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře

 • Další zajímavé články a příspěvky

 • Hraničáři slavili 66. výročí osvobození Československa

Náhled časopisu: Hranicar_c4_07-08_2011.pdf (1,6 MB)