Ročník XX, č.3, květen – červen 2011

01.05.2011 00:52

Obsah:

 • První společné zasedání Moravskoslezské a Olomoucké KR KČP,o. s.

 • Neofašismus dříve a dnes

 • Památce hrdiny Miloše Sýkory, který zachránil Slezskoostravský most

 • Kapitoly z historie bojů za svobodu Československa

 • Sloužili jsme lidu, socialistické vlasti a míru

 • Pohraničníci nebudou politickým šidítkem

 • Československý pohraničník

 • Ze života KČP

 • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP

 • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře

 • Společenská kronika

 • Další zajímavé články a příspěvky

Náhled časopisu: