Ročník XVIII,č.4 , červenec – srpen 2009

01.07.2009 00:35

Obsah:

  • Celostátní shromáždění k 15. výročí I.národního sněmu KČP a setkání dopisovatelů a distributorů Hraničáře.

  • Projev předsedy NR KČP a prohlášení k 15. výročí I.národního sněmu KČP a setkání dopisovatelů a distributorů Hraničáře

  • Na Slovensku jsme našli skutečné přátele

  • Stanovisko Okresní rady KČP Domažlice

  • Falšovatelé květnových událostí v ČSR nemají šanci

  • Píšu, píšeš, píšeme kroniku KČP

  • Vybrali jsme z Vašich dopisů redakci Hraničáře.

  • Československý pohraničník

  • Zvláštní příloha zpravodaje KČP Hraničář č. 16 – 2009

  • další zajímavé články a příspěvky

Náhled časopisu: Hranicar_c4_07-08_2009.pdf (460,3 kB)