Rekapitulace činnosti v roce 2014

24.07.2015 18:16

16.-17.8.2014  Národní sněm KČP v Olomouci (účast 3 členové)
                         -Zpráva o činnosti, o hospodaření, ÚKRK)
                         -Změna stanov
                         -Volba NR, ÚKRK
                          -Diskuse
                          Večer vystoupení tanečního souboru.
                          (foto 1-3)

30.8.2014          Účast na Mez. setkání  na počest dělnickcýh srazů v
                          Krkonoších-Pomezní  Boudy  (účast 5 členů)
                          Z cca 300 účastníků převládala řada Němců,kteří přijeli
                          až z Drážďan
                          (foto 4-7)
6.9.2014            Setkání levicových dil na Kunětické hoře( účast 9 členů)
                          Politická levicová vystoupení ,kulturní pořady, besedy
                          (foto 8-10)
20.-21.9.2014   Setkání u pomníku Porážky Benderovců na Slovensku
                          ve Varíně
                          Pietní akt u pomníku Francouzských partyzánů na Strečně
                          Beseda a akce připomenutí SNP v Partizánskej Lupče
                                                                           ( účast 8 členů)
                          Přespání na chatě Magurka, kde byl štáb SNP pod
                          Chabencem.
                          (foto 11-16)
26.9.2014          Vzpomínkové pietní akty v Habarticích, Srbské a Heřmani-
                          cích (    účast 5 členů)
                          Poté beseda a promítání filmu v Heřmanicích
                          (foto  17-20)

10.11.2014         Účast na pietním aktu k 70.výročí úmrtí Jana Svermy
                           v Mnichově Hradišti  (účast 5 členů)
                           Poté slavnostní křtění knihy o Janu Švermovi a film
                           v kině.
                           (foto 21-24)  
27.11.2014        Účast na setkání levicových sil na Králově háji v Liberci
                          (účast  9 členů)
                          (foto 25-27)
 

Fotogalerie: Rekapitulace činnosti v roce 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>