RADUŇSKÝ BRANNÝ DEN

22.07.2013 06:47

Opavský Klub českého pohraničí o.s. ve spolupráci s o.s. CO ČR Opava a vedením ZŠ v Raduni uspořádali branný den, který žákům 6. až 9. tříd této školy umožnil si v praxi vyzkoušet, jaké jsou jejich vědomosti a schopnosti v oblasti branné výchovy, zdravovědy, obecných znalostí, atd...

Protože nepřálo počasí, a tím pádem se upustilo od branného běhu, byly jednotlivé disciplíny umístěny do areálu školy.

Zúčastnilo se 21 družstev, které prokázaly svoji soutěživost a hlavně schopnosti zužitkované v náročném „desetiboji“.

Vítězové svých věkových kategorií byli odměněni cenami, všichni zúčastnění pak drobnostmi v podobě sladkostí.

 

Celé dopoledne proběhlo navzdory počasí v příjemné atmosféře, vzájemně jsme si přislíbili účast i v příštím roce.

 

Za KČP Opava o.s. - František Studený

Fotogalerie: RADUŇSKÝ BRANNÝ DEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>