R e z o l u c e účastníků Karlovarského krajského sněmu KČP konaného dne 7. června 2014

19.06.2014 09:59

     Účastníci krajského sněmu KČP v Sokolově jsou znepokojeni současnou situací na Ukrajině a přístupem některých našich politiků na její řešení.

     Jako vlastenecká občanská organizace jsme zásadně proti zvyšování válečného napětí v souvislosti se situací na Ukrajině. Dále nesouhlasíme s   propagací neofašismu a jeho zvyšujícího se vlivu v zemích Evropy. K této situaci přispívá i neodůvodněné jednání a vystupování některých našich politiků.

     V souladu s míněním většiny našich občanů vyslovujeme zásadní nesouhlas:

  • s umístění vojsk USA a NATO na našem území,
  • se zatahováním České republiky zeměmi USA a EU do vyvolaného konfiktu na Ukrajině ohrožující světový mír,
  • se zvyšováním výdajů na zbrojení,
  • se zveličováním úlohy americké armády a snižováním úlohy Rudé Armády na osvobození naší vlasti od poroby fašistickým Německém,
  • s neúčastí našich předních politiků na vzpomínkové akci  u příležitosti 69. výročí porážky nacistického Německa a osvobození Československa na Ruské ambasádě.

Účastníci krajského sněmu žádají vládu:

  • o zajištění a prosazení objektivních informací ve sdělovacích prostředcích o dění ve světě a doma v České republice,
  • o zrušení Sudetoněmecké kanceláře v Praze otevřené 24. března 2003 ,
  • přispět k řešení situace na Ukrajině mírovýmu prostředky,
  • přijmout opatření k zamezení popularizace neofašismu a politiky Sudetoněmeckého krajanského sdružení v naší zemi. Především zastavit jeho útoky na zrušení prsidentských degretů vydaných Dr. Edvardem Benešem,
  • revokovat uznání nezákonné vlády na Ukrajině, která se ujala vlády pomocí násilí a zbraněmi a vníž mají převahu nacisti a fašisti.

     Požadujeme, aby vláda respektovala závěry a usnesení OSN, která označila fašistické organizace a jejich ideologii za zločineckou a tyto organizace zakázala.

Za správnost  Václav Bořánek
předseda KKR KČP