Protestujeme proti vystoupení pana premiéra Nečase před poslanci bavorského zemském sněmu.

27.02.2013 18:24

 „Pane premiére, kdo Vám dal právo  se vyjadřovat jménem miliónů občanů naší země za „ poválečné vyhánění? “ S úsluhou se kterou předstoupil  premiér Nečas v bavorském zemském sněmu dal najevo postoje, které hrubě zkreslují dějiny a navíc i zpochybnění výsledků 2. světové války. „Poválečný transfer - zdůrazňujeme slovo transfer - německých obyvatel z našeho území byl mimo jiné důsledkem mnichovského diktátu, okupace naší vlasti nacistickým Německem a všeho, co se v tehdejším protektorátu Čechy a Morava dělo. Rozhodly o něm vítězné  mocnosti.


Vaše vystoupení  navazuje na zrádcovské poklonkování a omluvy sudetským Němcům panem Havlem, ještě před zvolením prezidentem ČSSR. Svou omluvu několikrát zdůraznil ve funkci prezidenta v rozporu s názorem milionů českých vlastenců. Má i logickou návaznost na nedávné vystoupení kandidáta na prezidenta Karela Schwarzenberga, který by dokonce prezidenta Edvarda Beneše a vládu ČSR hnal před hágský tribunál , jako válečné zločince.
Jak aktuální jsou i dnes a zejména pro budoucnost českých vlastenců


slova prezidenta  dr. Edvarda Beneše z května 1947 : „  Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době. Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte…“. „Důrazně protestujeme a žádáme odstoupení pana Nečase z postu premiéra za vlastizradu na českém národě.

                                             Okresní rada Českého pohraničí, Ústí nad Labem


V Ústí nad Labem 26.2.2013

.