Protestní prohlášení

09.05.2018 09:24

 

Účastníci krajského sněmu KČP v Plzni vyjadřují protest proti:

uskutečňované revizi historické, pravdy o příčinách, průběhu a následcích 2. Světové války, útokům  proti postupimským dohodám a československým prezidentským dekretům z roku 1945,

revanšistické činnosti Sudeto-německého krajanského sdružení v Praze a revanšistickému hnutí v ČR.

 

Budeme vést trvalý boj:

Za důstojný život našich občanů,

proti omezování ekonomických a společenské-občanských práv vedoucích ke zbídačování a chudobě,

za zachování základních práv a jistot daných ústavou ČR.

 

Odsuzujeme:

doktrínu „preventivních válek“ Spojených států,

rozmisťování nových vojenských základen,

„etnických válek a humanitárního bombardování“,

Vraždění nevinných civilních občanů, žen, dětí a přestárlých,

Ničení celých měst a regionů s cílem ukončit odpor národů pod záminkou boje proti terorizmu,

Zabíjení nevinných obyvatel, kteří chtějí žít ve svých domovech,

 mučení válečných zajatců.

 

Vyjadřujeme odsouzení:

současné doktríny NATO a „obraně zájmů“ v podstatě kdekoli na světě a úlohu, kterou naplňuje armáda ČR,

současné uskutečňované militarizace kosmu prováděnou vývojem nových jaderných zbraní,

uskutečňované cenzuře – manipulace s objektivní skutečností prováděnou ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.

 

Nechceme a nekompromisně odmítáme jednostranné lživé informace, které očerňují nevinné, kryjí zlo a nespravedlnost s cílem manipulovat s lidmi.

Budeme se podílet s občanskou společností na upevňování kontaktů a posilování jednotného postupu ve spolupráci s vlasteneckými organizacemi a pokrokovými uskupeními proti válce, terorizmu, porušování lidských práv, proti nezákonnému obohacování a za mír ve světě.

Voláme k odporu proti bezpráví, k boji proti fašismu, za mír a národní rovnoprávnost!

 

Protestní prohlášení bylo přijeto všemi účastníky dne 25. dubna 2018.