PROHLÁŠENÍ

15.05.2010 16:28

PROHLÁŠENÍ

delegátů IX. sněmu Severočeské krajské rady Klubu českého pohraničí
k 65. výročí porážky Německa a osvobození Evropy v roce 1945

Oslavujeme 65. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Budeme si připomínat okamžiky, které většina z nás ve svém dětství, nebo ve svých mladých letech v posledních dnech války prožívala.

Drtivý nápor Rudé armády se již nezastavil. Odešly kruté chvíle strachu z Gestapa, bombardování, z války vůbec. V bojích na území naší vlasti ztratili své životy desetitisíce mladých rudoarmějců. Jejich vlast byla již svobodná, přesto obětovali své mladé životy za svobodu českého a slovenského národa a úplné porážce fašistického Německa.

My nezapomeneme, a je naší povinností udělat vše pro to, aby památka osvoboditelů trvale zůstala v paměti našeho národa. Zabraňme stále sílícím pokusům o falšování historie, jako je výklad příčin II. světové války a snižování významu osvoboditelské role Rudé armády. Osvobodila největší část Československa, nesla největší tíhu bojů a přinesla největší oběti. Odmítáme pokusy o znevažování zásluh partyzánů. S úctou se vyslovujeme k vojskům USA, Polské armády a Rumunské armády, která se spolupodílela na osvobození naší vlasti.

Nynější pravicové strany v České republice cílevědomě a masivně zlehčují rozhodující sílu Rudé armády. K tomu jim slouží Česká televize a další media. Jsou cíleně likvidovány památníky padlých rudoarmějců, jejich hroby a symboly a to i přes značné úsilí Klubů českého pohraničí a dalších vlasteneckých organizací.

V České republice pravicová propaganda, včetně pochybných historiků, tyto skutečnosti překrucuje, zamlžuje a nahrazuje zkreslenými nebo polopravdivými výklady. Tím, kromě jiných důsledků vytváří podmínky pro vznik a činnost neonacismu a neofašismu v České republice po vzoru Německa a zemí EU.

Odmítáme Česko-německou deklaraci z roku 1997. Především její třetí část, kde se hovoří o naší lítosti nad odsunem Němců. Český a Slovenský národ nemají žádný důvod toho litovat. Odsun Němců byl spravedlivým aktem. Rozhodly o něm státy protifašistické koalice. Odsun Němců je pro nás již uzavřenou kapitolou. Odmítáme politiku české pravice, která po roce 1989 zakázala, ve vztazích k Německu, nastolovat dořešení otázky našich oprávněných nároků na německé reparace.

Právě v roce 65. výročí porážky fašistického Německa ve II. světové válce plánují neofašisté v Německu a celé Evropě své akce. Chtějí na sebe upozornit a jejich hlavní programové heslo zní: „Pokračujeme tam, kde Německo v roce 1945 muselo svou politiku přerušit.“

Proto žádáme objektivní a pravdivý výklad dějin II. světové války a vývoje mezinárodních vztahů po porážce Německa. S tímto požadavkem se obracíme na ústavní orgány České republiky, na politické strany a instituce zabývající se historií, což je v zájmu škol, mládeže a všech občanů České republiky.

Zároveň žádáme vládu České republiky, aby rázně vystupovala proti německému revanšismu a aby s konečnou platností zakázala v Praze působení německé revanšistické kanceláře. Její působení je v rozporu se zlepšováním dobrých vztahů mezi sousedy.

 

Delegáti IX. sněmu Severočeské KR KČP
V Ústí nad Labem dne 15. 5. 2010