PROHLÁŠENÍ účastníků veřejného shromáždění k 70. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války

29.01.2015 13:54

P R O H L Á Š E N Í

účastníků veřejného shromáždění k 70. výročí osvobození Československa

a ukončení 2. světové války

Dne 26.1.2015, jsme se v Chomutově jako členové a příznivci Klubu českého pohraničí, Komunistické strany Čech a Moravy a dalších vlasteneckých a společenských organizací sešli na veřejném shromáždění, abychom si připomněli události konce největší a nejstrašnější války v historii lidstva. Svojí účastí jsme vyjádřili vděčnost našim osvoboditelům a úctu všem, kdo se konce druhé světové války, ať z těch, či oněch příčin nedožili. Ve válečném pekle padlo, bylo umučeno či jinak zahynulo přes padesát milionů lidí. Těm všem patří naše vzpomínka.

Dnes, kdy není žádná podlost a lež dosti dobrá pro dehonestaci Ruska a bývalého Sovětského svazu, kdy se hraje podivná hra s falšováním dějin, musíme opět připomínat, že žádná země, žádný národ v protihitlerovské koalici nepřinesl takové oběti jako Sovětský svaz. Žádná země nevynaložila takové úsilí ke zničení fašistického nepřítele, který ohrožoval lidstvo. Hlavní tíhu boje proti fašistickému Německu nesli na svých bedrech sovětští lidé a jejich Rudá armáda. Na této skutečnosti nic nezmění ani současné mediální vybičování rusofobie, dosahující až fanatické polohy.

V tomto roce, kdy vzpomínáme 70. výročí osvobození Československa a vítězného ukončení druhé světové války si připomeneme velký a slavný den, kdy 9. května 1945 uvítala Praha a s ní všechen náš lid vojáky Rudé armády. Tím společně s vojáky dalších armád protihitlerovské koalice triumfálně škrtli potupné důsledky Mnichova a 15. března 1939. Toto výročí nás zavazuje, abychom ctili památku obětí a těch, kdo nasadili své životy pro naši svobodu. Hrdinstvím našich osvoboditelů žijeme již 70 let v míru.

Hitlerův sen o světovládě a o tažení na východ skončil nakonec jeho porážkou, vítězná rudá vlajka zavlála nad Berlínem. Svět se tenkrát dokázal spojit proti zlu. Zdálo se, že z fašismu a nacismu byla Evropa vyléčena. Bohužel to tak není. Poměry kapitalismu přivedly zpátky ideologii fašismu, který se ve své plně rozvíjející formě opět snaží zavést krvavou, teroristickou diktaturu nejreakčnějších vykořisťovatelů. To plně potvrzují události kolem Ukrajiny, kdy se dá bez nadsázky říci, že začalo nové tažení na východ. Sice v novém kabátě, ale ve stejné snaze, tak jako dříve pod taktovkou světového kapitálu a opět za pomoci fašismu a hnědého moru, který znovu obepíná Evropu. Vedle militaristických ambicí USA a NATO o ovládnutí světa, jde zde zvláště ze strany EU o plné ekonomické ovládnutí tohoto prostoru s bohatými přírodními zdroji a s obrovským trhem.

Dnes je už jasné, že válka v plánech jejích strůjců nemá skončit na Ukrajině, cílem je Rusko a válečný konflikt má zachvátit celou Evropu. Opět se ve světě uplatňuje právo síly, ve jménu kapitálu je rozehrána nejnebezpečnější válečná hra a světu reálně hrozí jaderný konflikt. V této válce by ale nebylo vítěze.

Účastníci veřejného shromáždění se shodují na názoru, že celosvětový mír, jako základní předpoklad existence a budoucnosti nejen našeho státu a českého národa, ale i celého lidstva je ve vážném ohrožení. Není v současnosti většího úkolu, než bojovat za zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz.

Slovo mír se nesmí vytrácet z politického slovníku našich i světových politiků.

 

V Chomutově dne 26.1.2015                                          Účastníci veřejného shromáždění

                                                                                          k 70. výročí osvobození Československa

                                                                                                    a ukončení 2. světové války