Prohlášení účastníků celostátního slavnostního shromáždění v České Třebové dne 27. října 2012 k 20. výročí vzniku KČP, o. s.

12.11.2012 20:58

My, delegáti klubů z České republiky a Slovenské republiky účastní na celostátním slavnostním shromáždění k 20. výročí vzniku Klubu českého pohraničí, o. s., jsme přesvědčeni, že uplynulých 20 let činnosti bylo obdobím jeho úspěšného dynamického rozvoje. Klub českého pohraničí, o. s., se otevřel občanům všech členských států Evropské unie. Tím překročil hranice České republiky. Svojí plně funkční organizační strukturou pokrývá všechny kraje v České republice i část území Slovenské republiky.

Cítíme povinnost trvalé úcty a vděku vůči zakladatelům našeho hnutí. Vysoce si vážíme vlastenců, kteří založili první klub v severočeském Chomutově. Zažehli jiskru, která se rozrostla v plamen. Plamen se rozhořel, nezhasl, zesílil. Neuhasil jej ani čas, ani snahy našich protivníků, ani bezohledné útoky nepřátel.

Klub českého pohraničí, o. s., si početní silou své členské základy, širokého aktivu příznivců a zejména svojí aktivitou, vydobyl na české politické a společenské scéně své pevné a nezastupitelné místo. Stal se reálnou politickou silou, protivníky často nenáviděnou, ale respektovanou. Při důsledném dodržování českého právního pořádku budeme i v dalších letech realizovat svůj program. Budeme pokračovat v aktivní obhajobě národních zájmů, zejména proti neoprávněným požadavkům spolků odsunutých bývalých československých Němců a je podporujících českých novokolaborantů.

Naše místo je a bude všude tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Veřejně a otevřeně budeme dávat najevo svůj nesouhlas s útoky zákonodárné a výkonné moci státu proti ekonomickým, sociálním i politickým právům občanů. Nevzdáme zápas proti společenské nespravedlnosti. Budeme podporovat aktivity vedoucí k udržení nebo zlepšení životních podmínek zaměstnanců, drobných živnostníků, rodin s dětmi a důchodců. Jsme si plně vědomi nutnosti solidarity jako jedné ze základních podmínek dosažení úspěchu. Jsme proto připraveni ke spolupráci s politickými stranami i občanskými sdruženími, s nimiž nalezneme shodnost či podobnost zájmů.

Nedílnou součástí našeho zápasu za národní a sociální spravedlnost v naší zemi je naše solidarita s bojem za nezávislost a rovnoprávnost jiných národů. Odmítáme jakékoliv projevy agrese, nátlaku a používání politiky síly při prosazování neoliberální politiky imperiálních mocností proti svobodné vůli národů uspořádat si svůj život podle svých představ a zájmů. V této souvislosti odsuzujeme pokračující americkou blokádu revoluční Kuby, nespravedlivé věznění kubánských hrdinů, stejně jako útoky kanadské vlády proti bývalému předsedovi Národní rady svobodné a demokratické Venezuely Fernandu Soto Rojasovi.

Nepolevíme ve svém úsilí při aktivní obhajobě historické pravdy. Není síly, která by nás zastrašila nebo umlčela.

Věříme ve svoji sílu.

Pravda zvítězí.