Prohlášení Revolučního svazu přátel

15.12.2010 07:50

Revolutionärer Freundschaftsbund e.V. – Revoluční svaz přátel
Předseda
c/o Gerd Hommel, Dohnaer Platz 9, 01239 Dresden

 

Deutsche Kommunistische Partei - DKP – Německá komunistická strana
Předsednictvo strany
Hoffnungstraße 18 45 127 Essen  

 

Za posílení Německé komunistické strany

 

Předsednictvu Německé komunistické strany, schváleném na 19. sjezdu DKP 

Milé soudružky a soudruzi, účastníci výroční členské schůze RFB v Teplicích, čeští a němečtí členové Revolučního svazu přátel-RFB- rovněž sympatizující hosté, Vám blahopřejí ke zvolení a převzaté zodpovědnosti vést úspěšně Komunistickou stranu v akční jednotě se všemi komunisticky zaměřenými silami v boji proti imperialistickému mocenskému systému.

V souladu se stanovami RFB, je to žádost našeho Svazu přátel, politický odkaz předsedy komunistické strany Německa, Ernsta Thälmanna, zachovávat, chránit a hájit proti útokům revise historie černé – hnědé – žluté reakce.

Koordinované solidární jednání řídících orgánů Památníků Ernsta Thälmanna v Hamburku a Ziegenhals jakož i RFB svými specifickými možnostmi, se už stalo dobrou tradicí.

RFB vznikl po vzoru a zkušenostech z boje Roten Frontkämpferbund – Svaz rudých bojovníků. Irma Gabel – Thälmann patřila v roce 1995 k zakladatelům RFB a byla první předsedkyní.

Náš Svaz přátel je strukturován jako mezinárodní organizace. Z toho se odvíjejí možnosti, proletářský internacionalismus propagovat jako ideologii dělnické třídy, intenzivně podporovat zápas o akční jednotu všech komunisticky orientovaných lidí. Členství v RFB není vázáno na žádnou stranu. Většina členů je bezpartijních, však revolučního jednání v duchu marxistko – leninského světového názoru, který je rukojetí.

Domníváme se, je na čase, že mezi předsednictvy KSN a RFB budou vytvořeny takové kontakty, jaké jsou pro společný boj nutné. Odkaz Thälmannova ústředního výboru a vedení Rudých frontových bojovníků, by mělo být za současných podmínek orientací.

Přejeme Vám, milé soudružky a soudruzi, sílu a zdraví, které jsou nutné, mít na zřeteli úkoly vedení strany a k posílení jejího politického vlivu ve společnosti.

 

Očekáváme odpověď na naší výzvu.  

 

S komunistickým pozdravem
Rot Front! (Rudá fronta!)  

Gerd Hommel
předseda Svazu