Prohlášení OSČMS

27.11.2016 19:03

Prohlášení

Odborové sdružení Čech,  Moravy a Slezska (OSČMS) výrazně působí v oblasti autobusové dopravy. Přesto politikou Českomoravské odborové konfederace a zejména Odborového svazu dopravy je vedena trvale snaha vyloučit naše Odborové sdružení z jednání  a   o mzdách řidičů.  Rovněž tak z jednání celostátní i krajské Tripartity.

 

   Za zcela bezprecedentní považuje OSČMS neupřímné jednání Odborového svazu dopravy (OSD) a ČMKS o navýšení mezd řidičů, kdy výrazně ustoupili z požadované výše jejich mezd. Konkrétně z výše 130 Kč,- na hodinu, při zápočtu všech příplatků na 85,- Kč hrubé mzdy. Připadá nám nesprávné, když některé odborové svazy, mimo jiné OSD, zneužívají řidiče autobusů, jejich tíživé mzdové situace a pracovních podmínek v tlaku na krajské samosprávy. Odbory by měly především vyjednávat mzdové podmínky se svými zaměstnavateli, tj. těmi, kteří nabírají řidiče do pracovních vztahů a uzavírají je s nimi, jak  na dobu neurčitou či určitou za konkrétních, podle středisek odlišných podmínek, upravených pouze nařízením vlády ČR. Podle těchto   mzdových podmínek jim pak rovněž vyplácí mzdu. Je zcela jednoznačné vinou přepravních firem, např. i společnosti BUS-LIN, že ve vztahu k obecním a krajským samosprávám v zájmu získat zakázku na veřejnou autobusovou přepravu podhodnocují své nabídky a pak nejsou schopny  dostát svým vlastním mzdovým závazkům vůči řidičům, k nimiž mají pracovně právní vztah a jimi vyplácí mzdy. 

 

   Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska stojí jednoznačně na straně řidičů autobusů, trolejbusů, tramvají a má za to, že je třeba především vyvinout tlak i formou stávky proti jejich zaměstnavatelům, kteří je zneužívají pro své soukromovlastnické zájmy a svůj osobní zisk.

 

   Vyzýváme ostatní odborové organizace působící v dopravě, jejich členy, řidiče, aby nepodlehly tomuto lacinému triku. To nic nemění na skutečnosti, že rovněž důrazně trváme na požadavku, že vláda musí dostát svým závazkům a valorizace obsažená v nařízení vládly musí být vyšší  a vládou, nikoliv krajskými samosprávami, zaručena. Připojujeme se k výstražné stávkce vůči zaměstnavatelům. Vyzýváme všechny naše organizace, aby tyto protesty a stávku dle svých možností, např. i prohlášením podpořily.

 

Stanislav Grospič

předseda Sdružení Čech, Moravy a Slezska

 

Ústecká krajská rada KČP se plně ztotožňuje s tímto Prohlášením Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska.

24. 11. 2016