Prohlášení Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska k protestní akci ČMKOS

18.06.2015 14:10

Ústecká krajská rada KČP se seznámila s tímto „Prohlášením Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska k protestní akci ČMKOS“ a vyslovuje uznání a plnou podporu krokům, které odborové sdružení dělá a dlouhodobě prosazuje ve prospěch spravedlivé mzdy za práci pro všechny pracující.

 

 

Prohlášení
Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska k protestní akci ČMKOS

 

 

   Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska dlouhodobě upozorňuje na nerovnoměrný růst mezd v České republice, především na neustále se rozevírajícími nůžkami mezi nízko příjmovými profesemi na straně jedné a  kategoriemi zaměstnanců s vysokými příjmy na straně druhé. Průměrná mzda v České republice je tak nedosažitelná v současné době pro téměř dvě třetiny zaměstnanců. Tato nerovnoměrnost postihuje zejména pracující v dělnických profesích a ve službách. Obdobné je  to s mediánovou mzdou jejichž hodnoty nedosahuje dnes více jak poloviny pracujících.

  OSČMS  rovněž odmítá současný trend politiky vlády České republiky a Evropské komise preferování zaměstnávání na zkrácené pracovní úvazky nebo jiné forma nahrazující pracovně právní poměr.. Ukazuje se, že lidé takto zapojení do práce ve svých příjmech velice často nepřekročí oficiální hranici chudoby, ale na druhé straně vypadávají ze systému sociální pomoci, např. podpory v nezaměstnanosti či jiných sociálních dávek.

     Dlouhodobě OSČM rovněž prosazuje stanovisko nezbytnosti zvýšení minimální mzdy nad oficiální hranici chudoby. Sledujeme tím cíl, aby i minimální mzda zabezpečila jejímu příjemci pokrytí nezbytných životních nákladů. Přivítali jsme proto poslední kroky vlády ČR vedoucí k alespoň částečnému navýšení minimální mzdy. V tomto směru odmítáme politiku prosazovanou nadnárodními kapitálovými uskupeními i zaměstnavatelskými svazy bránící výraznějšímu zvyšování mezd.

   Obáváme se, že častá argumentace tzv. nezbytnosti udržení relativně levné pracovní sily v České republice pro konkurenceschopnost českého podnikatelského prostředí a české ekonomiky není namístě. Ve skutečnosti vyváří v České republice prostředí polokoloniální závislosti naší země ve vztahu k ekonomicky silnějším zemím Evropské unie. Hodnota pracovní síly dělníků a ostatních pracujících je tak ve skutečnosti  podhodnocena. Je to závažná skutečnost v momentu, kdy přibližně stejný objem výroby, který byl na počátku poslední velké finanční a hospodářské krize je zajišťován menším množstvím zaměstnanců. OSČMS proto upozorňuje na skutečnost, že důsledkem poslední hospodářské krize bylo rozšíření trvalé rezervní armády lidí bez zaměstnání a zvýšení chudoby v České republice. Nízký růst mezd by tento trend v příštích letech ještě prohloubil. Rovněž tak ji může prohloubit připravovaná smlouva TTIP mezi Evropskou unií a USA.

   Vnímáme pozitivně, že skupina poslanců za KSČM si osvojila návrh OSČMS k odstranění třídenní karenční doby při vyplácení nemocenské. V této souvislosti jsme zaznamenali pozitivně vnímali i následné další iniciativy směřující k odstranění neproplacení prvých tří dnů při pracovní neschopnosti.

      Vítáme proto iniciativu ČMKOS směřující k zvýšení mezd před kolektivním vyjednáváním na rok 2016 směřující k manifestačnímu mítinku pod heslem „Konec levné práce v ČR“ na 16. září 2015 a podporujeme ji.

      Světová odborová federace, jíž je Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska tyto požadavky vznáší řadu let opakovaně. Pravidelně 3. října si tuto skutečnost vždy připomíná manifestacemi mítinky i jinými formami po celém světě i v Evropě. Připomene si ji i tento rok 3. října v dne 70. výročí založení Světové odborové federace.

 

V Praze 16. června 2015.

Stanislav Grospič

předseda OSČMS