Program jednání KR KČP MSK a Olomouckého a Zlínského kraje

25.03.2013 18:50

Program jednání KR KČP MSK a Olomouckého a Zlínského kraje dne 13.dubna 2013 od 10.00 do 14.00 hod. ve Vsetíně.

      Tradiční setkání KR KČP konané každoročně v některém z jmenovaných krajů se  uskuteční ve Zlínském kraji pod záštitou M KČP Vsetín.

Program jednání:

  1. Zahájení : přivítání hostů, uvedení programu, představení funkcionářů KR a MKČP Zlínského kraje (provede předseda KR ZK)
  2. Přivítání hostů hostitelem a uvedení informace o seznámení s historií Vsetína a vsetínského okresu a jeho revoluční historie (vedoucí MKČP Vsetín př.Zd.Vejpustek)
  3. Informace o situaci KČP  v ostatních krajích. (předsedové KR KČP)

    12. – 12.30 hod  přestávka na oběd
     
  4. Diskuse: výměna zkušeností z činnosti M, Mě či okresních  KČP, návrhy na zlepšení činnosti a spolupráce v rámci plánů činnosti, případně koordinace některých akci v rámci moravských krajů. Možnosti financování akcí.
  5. Závěr jednání: shrnutí předložených návrhů, jejich schválení a návrh na podání informace o akci NR KČP se schválenými návrhy a náměty pro NR. (Provede předseda KR ZK)

Jednání lze v jeho průběhu doplnit  vystoupením  o aktuální informací k politické situaci v ČR . Případně navrhnout  a  přijat výzvu, prohlášení k aktuální události v ČR.              

 

Jednání se uskuteční v salonku restaurace  Na špici, ul.Nádražní 805. V restauraci lze objednat menu v hodnotě 80 Kč, případně si do 12.4. objednat na tel. 571418073. Restaurace je nedaleko nádraží.

                                  Za KR KČP Zlínského kraje   Ing.Haviar Štefan

Pokud vlastní některý MKČP zajímavý dokument či exponát možno jej přinést .