Proběhla 42. Václavkova Olomouc

17.09.2014 07:25

V sobotu 13. září 2014 úspěšně proběhla již 42. Václavkova Olomouc. Pořádající organizací byl Klub levicové a pokrokové inteligence Olomouc. Spolupořadateli pak další organizace - Klub českého pohraničí, Levicový klub žen v Olomouci nebo také Marxisticko-leninský odborný klub a Vlastenecké sdružení antifašistů. Již tradiční akce za přítomnosti asi pěti desítek účastníků měla letos jako hlavní téma 70. výročí Slovenského národního povstání. Po přivítání účastníků následoval hlavní referát. Ten přednesl publicista, spisovatel a vysokoškolský pedagog Dr. Jaromír Slušný a věnoval se v něm již zmíněnému letošnímu významnému výročí SNP. Mimo jiné připomněl okolnosti počátku vzniku povstání a jeho organizační těžkosti, zmínil významné veřejné osobnosti působící v té době na Slovensku. Dále popsal vliv zpravodajských služeb na přípravu povstání, úlohu slovenské armády i zločinnou roli Hlinkových gard, hrdinství příslušníků partyzánských skupin i mnoha prostých obyvatel, kteří partyzánům pomáhali i přes hrozbu smrti či těžké perzekuce. Připomněl též významnou roli komunistů, kteří stáli v čele povstání a patřili i v jeho průběhu k jeho nejaktivnějším složkám. Na vystoupení Dr. Slušného vzápětí navázal Dr. Bohumil Kotál. Ten se ve svém příspěvku zaměřil především na kritiku novoluďáckých interpretací SNP. Jejich cílem nebylo nic jiného, než přepisování dějin protifašistického odboje. Například v podobě záměrného snižování počtu povstalců během SNP, popíráním jejich bojových zásluh, nazýváním období Slovenského štátu jako doby klidu a oázy blahobytu. Řada těchto lživých dějinných interpretací vycházela v časopisech a publikacích v prostředí luďáckých emigrantů v Americe od 50. až do 80. let.  Dr. Kotál zmínil i tu skutečnost, že někteří současní pracovníci Muzea SNP v Banské Bystrici dokonce dnes publikují texty oslavující novodobé banderovce působící dnes na Ukrajině. S referátem zaměřeným na osobnost Bedřicha Václavka a jeho vlivu na činnost Levé fronty v meziválečném Československu vystoupil Dr. Jan Štěrba. Připomněl především činnost Levé fronty jako organizace levicových intelektuálů, která měla odborné sekce a dokázala ve svých řadách soustředit řadu předních osobností různých oborů. V závěru svého vystoupení poukázal na aktuálnost vytvoření obdobné organizace i v dnešních podmínkách.

Mezi dalšími příspěvky zaujal ten od Věry Pajkové z Volné myšlenky. Ta poukázala na negativa církevních restitucí schválených minulou pravicovou vládou s tím, že jde ve své podstatě o jakousi novodobou rekatolizaci prováděnou moderními prostředky. Poukázala též na velmi nebezpečnou tendenci, že ten kdo má dost prostředků, může si koupit i více demokracie, případně i demokracii celou. Milan Havlíček poukázal na současný hlavní úkol komunistů, jejich spojenců a všech vlastenců, kterým musí být rozhodné úsilí zabránit válce. Což je v současné složité a napjaté mezinárodní situaci myšlenka více než aktuální. Přítomný místopředseda Klubu českého pohraničí Milan Richter tlumočil účastníkům konference pozdrav od letos třiadevadesátiletého generála Šádka, který patří mezi žijící přímé účastníky SNP. Olga Kohoutová vyslovila názor, že informací a argumentů máme k dispozici dost, je ale důležité jít mezi lidi, oslovit je a získat jejich podporu. Ewa Konečná přednesla vlastní poutavou báseň oslavující SNP a hrdinné protifašistické bojovníky nasazující vlastní životy za svoji vlast. Za ni byla odměněna spontánním potleskem. Závěrem letošní Václavkovy Olomouce se její účastníci shodli, že jde v celém regionu o jedinou akci svého druhu a podle toho je nutno k ní přistupovat. Je nutné tuto akci dále propagovat směrem k veřejnosti a šířit její myšlenky. Shoda byla vyslovena také v tom, že je třeba pokusit se zvýšit do budoucna počet účastníků, zejména z řad mladší generace.

 

Bc. Miroslav Pořízek

Fotogalerie: Proběhla 42. Václavkova Olomouc