Příslušníci OR KČP Olomouc se zúčastnili vzpomínky u Strečna a ve Varíně .

12.09.2012 07:46

     V sobotu 8.9.2012 se zástupci OR Klubu českého pohraničí v Olomouci zúčastnili setkání u příležitosti výročí Slovenského národního povstání a ukončení bojů s banderovskými hordami na Strečně a ve Varíně, aby společně se zástupci  příslušníků KČP všech krajů České republiky uctili památku hrdinů, kteří bojovali za naši svobodu a mnozí z nich položili i svůj život v boji s nepřáteli Československé vlasti.

     Na místa vzpomínek jsme se přesunuli automobily a byla to cesta krásným krajem našich obou států, celou cestu jsme se mimo pozorování krajiny velice zábavně bavili, zpívali a hovořili o všem, co nás zajímá.
     Tak jsme přes Makov a Žilinu dojeli ke zřícenině hradu Strečno, který střeží již věky cestu do Žiliny z údolí vysokých hor a protékající řeky Váh. Po krátkém oddechu jsme se přes obec Strečno dostali  k pomníku francouzských partyzánů. Vzpomínkového aktu se zde zúčastnilo velké množství občanů nejen z bývalého Československa, ale také dva vzácní hosté - vysocí důstojníci srbské armády generálmajor Dušan Vojvodič a generálplukovník Vidoje Pankjevič.
Po hymnách našich obou států, kdy hymnám vzdalo čest 24 praporečníků s rozvinutými prapory, proběhl pietní akt- kladení věnců a květin .Potom ,po úvodním uvítání předsedou KV KSS Žilina Michalem Kotianem, vystoupil s hlavním  proslovem místopředseda NR KČP přítel plukovník v záloze  Milan Richter. Dalšími vystupujícími byli plukovník Jiří Bureš (Vojáci proti válce o. s.), Ivan Gaľa (předseda MV KSS Košice), Lukáš Vrobel (SMKČ) a generálmajor Dušan Vojvodič) a na závěr vystoupil s velmi emotivním projevem řecký občan žijící léta v České republice. Asi největší ovace za svoje vystoupení sklidil ,dle nás,mladý muž - předseda SZM SR (naše bývalé SSM).
     Následoval přesun (přes Žilinu) do Varína k památníku bojů s Banderovci. Zde opět pěvecký kroužek - s mnohými z nás -zazpíval Českou i Slovenskou státní hymnu .Po položení květin přivítal účastníky starosta města Varína pan Miroslav Williger, následovalo vystoupení hostů. Vystoupili zde opět Milan Richter, Ivan Gaľa, Lukáš Kollarčík (předseda SMKČ) a generálplukovník Vidoje Pankjevič. Po projevech následovalo předání ocenění NR KČP přímým účastníkům bojů s Banderovci  a to opět za účasti všech 24 vlajkonošů.

      Následovala klidná cesta domů-do Olomouce, která byla plná prožitých příjemných emocí!
Toto vzpomínkové setkání bylo důstojným uctěním památky hrdinů bojů s nacismem a Banderovci a věříme, že se zúčastníme i budoucích setkání!

                                                                                                                                                 Ing. Karel Šimek

Fotogalerie: Příslušníci OR KČP Olomouc se zúčastnili vzpomínky u Strečna a ve Varíně .