PŘÍPAD SOUKUP!

31.07.2014 08:31

Nedaleko Ostrova, blízko Božího Daru v Českých Hamrech se před léty stala událost o které by měli občané Karlových Varů i Ostrova něco vědět.

23.8.2014. bude vzpomínková akce k tomuto výročí.Stalo se to v době, kdy byla vojenská základní služba povinná.Po dvouleté službě byli bývalí vojáci povoláváni na 28 denní cvičení.Jedním z nich byl i občan Soukup a zařazen na Pohraniční rotu Č.Hamry.Zde poctivě sloužil, až nadešel kritický den.

Asi jeden kilometr od obce u viaduktu, kde měl hlídku se objevil neznámý muž. Bylo to v Pohraničním pásmu, kam mohl občan vstoupit jen na povolení. Vojínu Soukupovi mělo cvičení skončit za 5 dní.Doma jej již čekala mladá manželka s dvěma  malými dětmi.Voj. Soukup vyzval neznámého aby se legitimoval.Ten však místo dokladu vytáhl zbraň a vojína soukupa zastřelil.Poté utíkal z místa činu.Skrýval se v lesích a bylo po něm vyhlášeno pátrání.Při této akci vrah postřelil ještě další dva vojáky, z toho jednoho těžce.

Občané, koho se domníváte, že současní mocní oceňují a koho zatracují?Jestli se domníváte, že oceňují zavražděného, tak se mýlíte.Oceňují vraha, jehož jméno je uvedeno na pomníku u obce Sv. Kříž na Chebsku, že bojoval proti komunistickému režimu(i když komunismus nebyl nikde a nikdy nastolen) a naproti tomu, ač byli o to požádáni, tak jméno zavražděného odmítli zveřejnit.Tak se ovlivňuje veřejné mínění lidí.

Za každého režimu zůstane vražda vraždou, když se jakkoliv omlouvá.Zákon se musí dodržovat, když s tím nesouhlasím.Zákaz vstupu do hraničního a zakáza-ného pásma byl vydán v Zákonech.Zkuste vstoupit do zakázaného území voj. základny USA.Jaký bude postih, natož, když budete mít zbraň a dokonce ji použijete, jistě se vám omluví a zdvořile vás vyprovodí.Pře d pár roky bylo v tisku zveřejněno, že naši dva občané v Řecku, neměli zbraň ani nevstoupili do zakázaného prostoru, jen zdálky fotografovali voj. základnu a hrozilo jim 20let

Vězení.Tak si občane udělej úsudek a závěr sám.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří.