PŘÍPAD SOUKUP NESMÍ BÝT ZAPOMENUT

13.09.2014 19:46

 Jako každoročně, tak i letos byla 23.8.2014. Krajskou organizací KČP Chomutov organizována Pietní vzpomínka  u pomníku svob. Soukupa, který se nachází nedaleko obce České Hamry.Sešli se zde bývalí ochránci Státních hranic, zejména Karlovarské brigády, několik KČP s prapory, zástupci vlasteneckých, pokrokových organizací  také z NSR.Dále pak poslanec za KSČM s Šenfeld, předs. Okresní rady KČP Ústí nad Labem,zástupkyně ženských organizací, řada mladých-zejména mladých členů KSČM.V průběhu akce hrála účastníkům příjemné melodie lidových písní. Na zahájení zazněla Hymna KČP-Husitský chorál.

Významné hosty, delegace a všechny přítomné přivítal předs.KR KČP V.Čermák.řada delegací položila před pomník věnce a kytice květin.Hlavní projev měl př. Kučera, bývalý příslušník 3.PS brigády.V něm popsal celý průběh akce.Dnes je vrah vyznamenán uvedením jeho jména na památníku poblíž Chebu u obce Sv. Kríž, jako oběť komunistického režimu a zavražděný voják skandalizován, jako člen Pohraniční stráže.Kde je pravda si úsudek může udělat každý sám.

Na závěr zazněla hymna ČR a přítomni se přesunuli  do sálu, kde pokračovali v besedě.

Př. Čermák uvedl, že se zde každým rokem pravidelně setkáváme, protože nezapomínáme na ty, kteří položili své životy  při ochraně a obraně státu dělníků a rolníků.Připomněl hlavní směry činnosti KČP, které schválil Národní Sněm KČP v Olomouci před několika dny.

V besedě vystoupila řada přítomných, kdy poukazovali na vážnou situaci v Gaze a na Ukrajině, kde řádí fašisté, banderovci s kterými máme otřesné a neblahé zkušenosti.Na Ukrajině svrhli zákonnou vládu, uchvátili moc zbraněmi= nezákonně.Je ostudou, když samozvaná vláda uskutečňuje protilidovou politiku a proti vlastním lidem, kteří nechtějí žít pod fašistickou zvůlí nasadí armádu.Na Ukrajině nevládne právo, ale jen právo silnějšího.

Totéž se týká i Landsmanschavtu, který neuznává rozhodnutí velmocí po druhé světové válce  o odsunu Němců.Toto prohlašují za bezpráví a útočí proti Benešovým dekretům.Přitom ve vládě je ministr kultury, který je vedoucím jedné sekce této.Přitom spolu s lidovci tajně jedná s představiteli Landsmanschavtu.Kritika směřovala na šíření jejich vlivu, když myjí své kanceláře v Praze a v Ústí nad Labem chtějí  vybudovat „Museum odsunu“.Přitom to vláda přehlíží a toleruje, i když to začíná ohrožovat náš stát.Na špatnou politiku hlavních představitelů moci vždy doplácí obyčejní lidé.Dalším příkladem toho je prohlášení pí. Merkelové o vyhlášení 20.června jako „Den vyhnanců“ a náš tzv. levicový poslanec a ministr

Zaorálek s tím ve svém vystoupení vlastně souhlasil.

Dále poslanec s.Šenfeld ocenil účast, aktivní přístup přítomných a prohlásil, že bude usilovat o to, aby uvedené museum nebylo povoleno.

Besedu ukončil s. Čermák poděkováním za účast s tím, že za rok se tady opět sejdeme.

V článku uvádím svůj dojem ze setkání.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov Nad Ohří