Příbramští opět na Plzeňsku.

22.08.2013 07:41

Blovice, 27. 7. 2013 – I v letošním roce se vydala výprava Okresní rady KČP Příbrami do Blovic v Plzeňském kraji.

V hotelu Panský dvůr v Blovicích se uskutečnilo v sobotu 27. června tradiční setkání ochránců československých státních hranic. Mezi hosty byla i místopředsedkyně Národní rady Klubu českého pohraničí a předsedkyně Plzeňské krajské rady Olga Novotná, další zástupci KČP, vlasteneckých organizací a tentokrát i Svazu mladých komunistů Československa. Této akci předcházela pietní vzpomínka na dlouholetého aktivního funkcionáře Jaroslava Michálka u jeho hrobu

Mezi několika krátkými a věcnými vystoupeních hostů a členů blovického klubu promluvil i předseda OR KČP Příbram Miroslav Maršálek. Zabýval se především prezentací KČP a jeho praktické činnosti na veřejnosti a spoluprací s mládežnickými organizacemi, mezi nimiž má významné místo SMKČ.

Promluvil i náš student Mirek Souček z Březových Hor, který přítomné ujistil, že i mezi příslušníky jeho generace jsou lidé, kteří si váží pohraničníků, za své názory se nestydí a jsou ochotni je prezentovat i na veřejnosti. Následovala volná zábava s harmonikou, houslemi a vlasteneckými písněmi.

Atmosféru setkání zachytil na svých snímcích Mirek Souček.

OR KČP

Fotogalerie: Příbramští opět na Plzeňsku.