PŘEHLED VÝVOJE POČTŮ PLÁNOVANÝCH OSOB POHRANIČNÍ STRÁŽE V LETECH 1950 – 1970

20.06.2012 21:29

rok

osoby v tisících

rok

osoby v tisících

1950

6 124

1961

21 944

1951

17 958

1962

25 043

1952

21 912

1963

25 043

1953

21 954

1964

25 889

1954

23 052

1965

25 951

1955

23 455

1966

15 636

1956

23 163

1967

15 639

1957

22 380

1968

15 639

1958

22 380

1969

15 540

1959

22 403

1970

15 540

1960

22 388

 

 

Poznámka:

Skutečné počty byly zpravidla o něco nižší, ale i vyšší. Například v roce 1970 činily skutečné počty příslušníků PS 16 232 osob a byly rozmístěny následovně: 1. sled (pohraniční roty, jednotky OPK, poříční oddíly) – 48,16 %, 2. sled (velitelství brigád, školní a výcvikové jednotky, zabezpečovací jednotky, stavební jednotky) – 49,43 %, 3. sled (hlavní správa, provozní prapor a hudba) – 2,41 %.