Předvánoční rozloučení s rokem 2103 v Olomouci

21.12.2013 11:05

Ve středu 18. prosince 2013  jsme se –my členové KČP v Olomouci- společně se členy Vlasteneckého sdružení antifašistů v Olomouci, rozloučili v předvánočním období s uplynulým rokem . Velice nás potěšilo, že naše pozvání přijalo také devět příznivců KČP a VSA z Prostějova, vedených za VSA Prostějov dr. Liškou a  za KČP Prostějov přítelem Kmentem a Hořavou. Velkým potleskem jsme přivítali také manželku našeho letos zesnulého dlouholetého člena, paní Škůrkovou, kterou na naši oslavu přivezl její syn. Po přivítání našimi předsedy obou  klubů paní Hemerkovou a Ing.Šimkem a po slavnostním přípitku –se rozpoutala zábava, kterou doplňovala živá hudba se zpěvem. Vše bylo samozřejmě doplňováno tekutým i pevným občerstvením, degustací různých výrobků. A diskutovalo se a diskutovalo se ! Ani tentokráte nechyběla velice obsáhlá tombola, do  které přinesli různé předměty naši  členové a prodejem tombolenek se  získaly tak potřebné peníze pro naši činnost, třeba jen na úhradu hudby a občerstvení. Poseděli jsme do pozdního odpoledne, zavzpomínali si na vše, co se nám v letošním roce povedlo a někdy i nepovedlo, čeho jsme dosáhli, postěžovali si na různé neduhy jak zdravotní, ale také společenské. Jsme si lidé blízcí svým cítěním, smýšlením a proto nás toto setkání velice potěšilo a všichni jsme odcházeli s tím, že v příštím roce 2014 vykonáme pro naše kluby vše, co bude v našich silách, abychom byli alespoň tak - jako letos - spokojeni i v prosinci příštího roku.

Závěrem mi dovolte, abych všem členům a příznivcům KČP, popřál do roku 2014 jen vše nejlepší, vedle zdraví i to štěstí, splnění všech našich přání a životní pohodu.

Za OR KČP Olomouc Ing. Karel Šimek