Předvánoční rozloučení s rokem 2015

30.11.2015 08:12

26. listopadu 2015 se v restauraci BLESK v Mariánských Horách uskutečnilo vánoční posezení ostravského Klubu českého pohraničí.

Za hojné účasti členů přednesl předseda MěR KČP Jan Gara zprávu o činnosti městské organizace v letošním roce. Následovalo ocenění členky naší organizace Míly Dohnalové a Dallibora Šimára. Posledním bodem vystoupení předsedy byl návrh na přejmenování městské organizace na počest dlouholetého člena a bývalého předsedy MěR Václava Soukupa. Návrh byl schválen, takže od tohoto okamžiku nese Městská organizace název: „Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava“. Prapor organizace byl opatřen stuhou s tímto novým názvem.

O činnosti sekce OSH (Ochránců státních hranic) informoval Ladislav Nekvapil.

V dalších bodech byla přednesena zpráva o hospodaření a následně zpráva revizní komise.

Vánoční posezení pokračovalo diskusí ve které zazněly mimo jiné zdravice předsedy MěV KSČM Ostrava Oldřicha Jakubka a předsedkyň levicových klubů žen (LKŽ) Zdenky Dutkové a Jindřišky Vozkové. Byl rovněž přednesen návrh na zaslání dopisu presidentu republiky Miloši Zemanovi, vládě a Parlamentu ČR k současné vnitropolitické a mezinárodní situaci.

Po závěrečných slovech se rozproudila volná zábava. Důstojně tak byla učiněna tečka za letošní úspěšným a na události plodným rokem.

 

Prohlášení

účastníků schůze městské organizace Klubu Českého pohraničí

Václava Soukupa v Ostravě, konané 26. 11. 2015.

 

 

Po diskusi k současné vnitropolitické a mezinárodní situace bylo přijato následující stanovisko:

 

Odmítáme:

  • Migrační politiku vlády ČR a EU
  • Účast ČR a AČR v „misích“, které pod rouškou demokracie a ochrany tzv. lidských práv nesou hlavní zodpovědnost za současnou humanitární katastrofu afrických a arabských zemí (Sýrie, Libye, Irák, Afghánistán a další)
  • Militantní být spojenci militantní politiky USA a NATO, která si osobuje právo ekonomickým nátlakem a vojenskou sílou určovat lidu jiných zemí, dnes Sýrii, koho si mají volit za svého prezidenta

Protestujeme:

  • Proti nehorázně arogantnímu, až protektorskému jednání velvyslance USA v ČR Shapira při vměšování do kompetencí prezidenta a státu ČR
  • Proti hanebné a trapně neobjektivní úrovně současného oficiálního veřejnoprávního zpravodajství, zejména ČT
  • Proti záměru vedení města Brna jmenovitě primátorem Vokřálem z Hnutí ANO, poskytnout Veletržní areál konání Srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu
  • Proti pokrytectví vrcholných politiků obviňujících prezidenta Zemana z podpory fašistických tendencí, kteří jsou současně členy vlády podporující ukrajinskou vládu nastolenou krvavým fašistickým Majdanem

Vyjadřujeme podporu:

  • Prezidentu Miloši Zemanovi za jeho osobní a politickou statečnost při obhajobě a prosazování národních zájmů ČR v domácí i zahraniční politice
  • Politice Ruské federace a prezidentu Vladimíru Putinovi při řešení ohnisek mezinárodního a napětí a situací ohrožujících světový mír a pokrok

Žádáme vládu a Parlament ČR, aby se těmito skutečnostmi a náměty zabývala, neboť jsme přesvědčení, že stejné, nebo podobné názory sdílí většina občanů České republiky.

 

Fotogalerie: Předvánoční rozloučení s rokem 2015