Pražská rada Klubu českého pohraničí bilancovala

25.01.2016 19:58

Klubovou hymnou, slavným husitským chorálem „Ktož jsú boží bojovníci“, bylo 14. ledna 2016 zahájeno Pražské shromáždění KČP. Poté přítomní  uctili památku těch, kteří se jednání nedočkali a řady Klubu českého pohraničí opustili.

            Za přítomnosti hostů z vlasteneckých a levicově orientovaných organizací,  předsedkyně Pražské rady KČP provedla důsledný rozbor plnění úkolů v předchozím období. Za převažující klady v práci poděkovala členům pražských klubů. Nezastírala ani dílčí problémy, jejichž odstranění je předpokladem dalšího posunu vpřed.

            Podstatná část zprávy byla zaměřena na plnění úkolů v dalším období. Činnost Pražské rady KČP a jednotlivých klubů bude i v roce 2016 vycházet z úkolů stanovených usnesením IX. Národního sněmu KČP a to v konkrétní vnitropolitické a mezinárodní situaci, na kterou bude nutné pružně reagovat. Velká pozornost bude věnována 65. výročí přijetí zákona o OSH. K plnění úkolů budeme přistupovat s vědomím, že  jsme to právě my, členové KČP, kteří plníme úlohu obránců historické pravdy, a to nejen o pohraničnících a ochraně státních hranic. Právě v souvislosti s tímto výročím lze očekávat zintenzivnění kampaně, ve které příslušníci Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic budou špiněni a kriminalizováni za to, že plnili vlastenecký úkol a střežili státní hranici v souladu s platnými zákony. O to více musíme mít na mysli, že v důsledku čtvrtstoletí trvající soustředěné dezinformační  kampaně ze strany většiny sdělovacích prostředků a některých pravicových politiků, mnoho, zejména mladých lidí slyší na lži o tzv. komunistickém převratu v roce 1948,střílení po bezbranných lidech, o 40 letech útlaku… Proto využijeme akce k výročí přijetí zákona o OSH a dalších významných událostí letošního roku k obraně historické pravdy.

            Plán práce na rok 2016 mj. předpokládá aktivně reagovat na vývoj bezpečnostní situace v souvislosti s fašistickým převratem na Ukrajině, či Evropu zužující uprchlickou krizí. Příspěvkem Pražské rady KČP bude  i uspořádání demonstrace proti existenci a činnosti  Sudetoněmeckého landsmanšaftu a činnosti nedávno zaregistrovaného Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vhodný termín, kterým se v souvislosti s výročím Mnichovské zrady nabízí konec září, bude s dostatečným předstihem zveřejněn v klubovém zpravodaji Hraničář. Věříme, že účast na demonstraci, a to i členů z mimopražských klubů, bude odpovídat jejímu významu. 

            Bohatá a výstižná byla diskuse, ve které vystoupilo 15 členů a hostů. S potleskem byla přijata vystoupení předsedy a čestného předsedy Národní rady KČP, kteří rovněž předali vyznamenání zasloužilým členům a sympatizantům.

            Na závěr bylo poděkováno všem členům KČP za prospěšnou a obětavou práci při plnění programu a cílů Pražské rady a obvodních Klubů českého pohraničí a vysloveno přesvědčení, že náročné ale reálné úkoly beze zbytku splníme.

 

Fotogalerie: Pražská rada Klubu českého pohraničí bilancovala