Prázdninová zábava

01.07.2011 08:46

„Nejen prací živ jest člověk“ si řekli členové opavského klubu, když zorganizovali akci, která byla inspirována již tradičním soutěžně branným a zábavným odpolednem pro děti, který MěR ve spolupráci s CO ČR, o.s. pořádala letos již po deváté.

Tentokrát, v čase dovolených, bylo rozhodnuto, že možnost by mohli dostat i dospělí. V každém z nás zůstal kousek dítěte, takže soutěživost a hravost nás nikoho neopustila.

Ve spolupráci s Klubem Cleopatra byl vyhlášen 1. ročník „dětského dne pro dospělé“.

Na připravené pozvánky se nakonec závazně přihlásilo 17 účastníků, z toho se jeden omluvil. Prostor ke konání této akce poskytl P-MěR Fr. Studený na zahradě rodinného domu, kde všechny soutěže proběhly. (I díky tomu, že v deštivém období k nám byla příroda milostivá – nepršelo). Soutěž proběhla 30.6.2011.

Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky na terč, na figurky, v pétangue a šipkách. Všichni brali zápolení zcela vážně, koneckonců o tom vypovídá i to, že první tři místa obsadili soutěžící se stejným počtem bodů. O vítězi musel rozhodnout tzv. rozstřel, kde byl nejúspěšnější Pavel Schlixbier z Brna, toho času na návštěvě v Opavě. O druhé a třetí místo se shodným počtem bodů i po rozstřelu podělili Petr Dzida a Pavla Klimšová. P-MěR nechal na své náklady vyhotovit Putovní pohár, který byl předán vítězi, společně s pamětním diplomem.

Po ukončení soutěží vše pokračovalo volnou zábavou – grilování atd., akce měla úspěch, ohlasy byly takové, že je veliká škoda toto nezopakovat.  

František Studený
Petr Havlíček

Fotogalerie: Prázdninová zábava