Přátelství pečetěné společnou službou vlasti

27.10.2015 08:47

Přátelství pečetěné společnou službou vlasti - předměstí Berlína Bestensee v sobotu 24.10.2015

V silně mlhavém časném sobotním ránu jsme nasedli ve 4 hodiny 15 minut do autíčka a vyrazili směrem k přechodu státní hranice mezi Hranicemi a Ebmathem. Cestou jsme naložili v Aši Jardu Staňka a v 5 hodin jsme už sedali do příjemně vytopeného Lexuse našeho německého kolegy Ralfa a vyjeli směrem na dálnici do Berlína. Za Olešnicí se k nám přidala další skupinka 6ti německých přátel vedených Wolfgangem a Ulrichem a spolu s jejich šestimístným pohodlným Mercedesem to valíme na Berlín.

Před 9. hodinou přijíždíme do cíle k LANDKOST - ARÉNĚ v berlínském předměstí v Bestensee. Čeští pohraničníci Jarda, Milan a Jarda v doprovodu svých německých bývalých pohraničníků - přátel se vítají s ostatními sjíždějícími se bývalými ochránci svých socialistických vlastí. Silným vzájemným přátelstvím dýchá velký sportovní areál, v němž se schází přibližně na 400 účastníků od armádních generálů a admirálů až po vojíny a civilní pracovníky bývalý ozbrojených sil NDR, ČSSR a PLR.

Vzpomínky na vzájemnou součinnost pohraničních složek těchto středoevropských socialistických zemí, přátelská objetí a stisky rukou, úsměvy a vzájemná úcta charakterizovaly toto setkání.

V 10,30 bylo zahájeno toto významné setkání německých, československých a polských vlastenců přivítáním všech přítomných, zejména pak zahraničních hostů z NR KČP vedených 1. místopředsedou NR KČP JUDr. Rudolfem PELTAN a spolu s nimi i posledního ministra národní obrany ČSSR armádního generála Ing. Miroslava Vacka. Za sekci německo - českého přátelství Posseck - Aš - Cheb jsme byli přivítáni jako i my v zastoupení Dr. Jaroslava Horáka. Přivítáni však byli i další bývalí vedoucí vojenští činitelé NDR - armádní generál Hainz Keßler - bývalý ministr národní obrany NDR, admirál Theodor Hoffmann - bývalýministr národní obrany NDR, generálové a důstojníci Fritz Streletz, Manfred Grätz, K-H. Richter, Günter Leo, Heinz Jahnsen a další.

Ve všech vystoupeních a projevech - plk. Jochen Sladko, pplk. Günter Ganssauge, JUDr. Rudolf Peltan, polský pplk. Sigmund Seynik, arm. gen. Miroslav Vacek a dalších, včetně pplk. RSDr. Jaroslava Horáka zněl jednotný názor na význam našeho nerozborného přátelství a jednotného postoje ve svých zemích proti zhoubným společenským vlivům kapitalismu, nutnost neustálé ochrany vlastenectví a internacionalismu v zájmu všech pokrokových sil světa proti světovému imperialismu. Byla vyjádřena nutnost účinné spolupráce světových pokrokových mírových sil v úzkém spojenectví s Ruskou federací s Čínou proti NATO a diktátorským tendencím USA a EU vůči ostatním národům světa. Jednoznačně byla odsouzena zahraniční politika americké vládnoucí administrativy, která je hlavní příčinou rozvratného tzv. "arabského jara" v zemích severní Afriky a blízkého východu, a stěžejní příčinou vzniklé velké imigrantské vlny v současné Evropě.

Projevy velkého zájmu německých kolegů i kolegyň o našeho generála Vacka se projevoval především ve snahách se s ním vyfotit a uložit si toto setkání do svých vzpomínkových alb. Rovněž zájem o naší Ašsko - Chebskou delegaci, tvořenou předsedou ašské sekce OSH KČP Milanem Paučo, členem ašské organizace Jardou Staňkem a členem ašské sekce OSH, okresní a krajské rady KČP RSDr. Jaroslavem Horákem byl velký. Vzorná péče našich německých kolegů o naši delegaci na tomto setkání je trvalým jevem. Proto patří poděkování především Wolfgangu Rödelovi, Ralfu Geigenmüllerovi, Ulrichovi Vogelovi, Werneru Wagnerovi, manželům Kathertovým, plukovníkům Schatzovi a Schliewovi, pplk. Egonu Hammerschmidtovi a řadě dalších. Všem Vám, přátelé děkujeme.

Z rukou předsedy ašské sekce OSH KČP mjr. Milana Paučo a pplk. RSDr. Jaroslava Horáka převzal věcný dar čsl. pohraničníků z Aše (talíř s věnováním) gen. major Heinz Jahnsen - jako bývalý náčelník školy, která připravovala pohraničníky NDR. Dále pak bylo dodatečně předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ Krajské rady KČP Karlovy Vary pplk. Wernerovi Wagnerovi, který nebyl přítomen v Krásné u Aše 4.7.2015, kdy se předávala ocenění mnoha dalším jeho německým kolegům.

Mimořádným poděkováním našeho přítele Wernera Wágnera naší ašské sekci za ocenění a mnohaletou přátelskou spolupráci bylo dodatečné předání finančního daru do pokladny ašské organizace. Na místě jsme se dohodli, že budou z těchto prostředků zakoupeny 4 ks knih gen.mjr. Františka Šádka "MŮJ ŽIVOT VOJENSKÝ" a budou darovány i s věnováním v německém textu našim nejaktivnějším německým přátelům - kolegům ve zbrani z possecké organizace.

Krátce před 15. hodinou bylo toto významné setkání, nesoucí se ve znamení 30. výročí od prvního setkání tohoto vlasteneckého fóra, ukončeno. Již po několik let se toto setkání stává mezinárodní záležitostí.

DĚKUJEME VÁM, PŘÁTELÉ.

text: Dr. Jaroslav Horák
foro: Milan Paučo, Jar. Horák

Fotogalerie: Přátelství pečetěné společnou službou vlasti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>