Přátelské setkání členů OČSH Úpice

10.10.2016 20:30

První říjnový den 2016 připravil KČP, středisko Úpice, přátelské setkání členů  OČSH, které se uskutečnilo v Malých Svatoňovicích. Tato obec je významná tím, že se zde narodil 9.ledna 1890 spisovatel Karel Čapek. Spisovatel jehož dílem se prolíná boj za světový mír a  v posledním období ve třicátých létech varování před fašizmem.

Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka zhroucení jeho dosavadního světa a osobní tragédii. K tomuto období napsal:

Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal...   – Karel Čapek“

 

Byly to i fašistické bojůvky, které tohoto českého humanistu uštvaly až k předčasné smrti

25. prosince 1938. Jistě by souhlasil se zněním hesla KČP. „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast!“ Přátelské posezení řídil člen výboru KČP v Úpici Miroslav Steidler. Přítomen byl významný host, předseda NR KČP, plk.vv. Milan Richter. Ve svém vystoupení seznámil přítomné se všemi událostmi, které se v uplynulých měsících tohoto roku konaly za účasti KČP, nebo přímo pod jeho hlavičkou a organizací. Připomněl události, které vyzněly kladně a jsou ke cti některým funkcionářům Obecních úřadů, ale jsou i takoví starostové, kteří vůbec nechápou, nebo nechtějí pochopit, že vlastenectví by mělo každého občana naší vlasti ctít. Po jeho vystoupení předseda KČP, pobočky Úpice, Václav Krigel  zhodnotil činnost v roce uplynulém a krátce nastínil program na příští rok, ve kterém si připomeneme 25.výročí založení KČP. Se svým příspěvkem vystoupil člen KR KČP královéhradeckého kraje RSDr. Jaroslav Nehyba. V průběhu setkání došlo i na předání vyznamenání a Čestných uznání několika členům naší organizace. Po oficiálních vystoupeních proběhla živá diskuse a po skromném občerstvení jsme zavítali do Odolova k Památníku osvobození o kterém jste si mohli přečíst v jednom předešlém článku. Zde jsme se společně vyfotografovali a vydali se k nedalekému  objektu těžkého opevnění z roku 1938 - samostatnému pěchotnímu bunkru T-S26, který spravují členové Klubu vojenské historie Odolov o.s. S historií nejen tohoto objektu, ale i okolních „řopíků“, nás seznámil hlavní „tahoun“ těchto akcí František Hlavica. Bylo vidět, že plk. Milan Richter byl jeho výkladem a hlavně prohlídkou bunkru nadšen. Podrobněji se k této záležitosti týkající se činnosti KVH Odolov vyjádří na jiném místě Hraničáře, František Hlavica. Z Odolova jsme zamířili zpět do Malých Svatoňovic, kde KVH zřídil Muzeum vojenské historie. Zdejší expozici má pod patronací další člen KVH Odolov Bohuslav Málek. Rovněž jeho výklad k jednotlivým exponátům se všem přítomným líbil. Na závěr bych vyhodnotil toto přátelské setkání, jako velice zdařilé a můžeme se těšit na podobné akce v roce 2017.

 

Autor: Jaroslav Vrba – člen KČP středisko Úpice
Foto: Pavel Miler

 

Fotogalerie: Přátelské setkání členů OČSH Úpice

1 | 2 | 3 | 4 >>

doplnění předešlého příspěvku...

     V návaznosti na článek J. Vrby bych chtěl blíže specifikovat činnost občanského spolku Klub vojenské historie Odolov. Spolek vznikl v roce 1998 a hlavním cílem jeho činnosti se stala rekonstrukce jednoho z pěti objektů bývalého čs. pohraničního opevnění poblíž obce Malé Svatoňovice-Odolov v Jestřebích Horách v Královéhradeckém kraji. Během několika let zde byl částečně do původní podoby upraven objekt těžkého opevnění – samostatný pěchotní srub T-S 26, který byl jako muzeum čs. opevnění v roce 2001 zpřístupněn veřejnosti. Vzhledem k narůstajícímu množství předmětů historické povahy, které přímo nesouvisely s čs. opevněním, bylo rozhodnuto vytvořit nové muzeum, které by veřejnosti přiblížilo další období vojenské historie Československa. Od Českých drah se podařilo v roce 2010 získat do pronájmu budovu bývalého nádražního skladu u žst. v Malých Svatoňovicích. V květnu 2011 tady bylo pro veřejnost otevřeno Muzeum regionu Jestřebí Hory, s množstvím fotografických, písemných a věcných exponátů, kde na sebe chronologicky navazují expozice od Prusko-rakouské války  v roce 1866, jejíž podstatná a rozhodující střetnutí se odehrála právě v královéhradeckém regionu, dále následuje období I. sv. války a v souvislosti s ní pak část věnovaná čs. legiím v zahraničí od roku 1914 do roku 1920. Další epozice je zaměřená na armádu, policii a četnictvo 1. ČSR a na čs. pohraniční opevnění z let 1935-1938. Nedílnou součástí je pak okupace republiky a Evropy, protifašistický odboj ve zdejším regionu, až do doby jeho osvobození. Poválečnou historii reprezentuje část, věnovaná Československé lidové armádě a Sboru národní bezpečnosti /Veřejné bezpečnosti/ a jsou tu i exponáty ze současnosti, týkající se armády a policie ČR. Obdivovatelům plastikového modelářství nabízíme ke shlédnutí velké množství modelů vojenských letadel a vojenské techniky od doby Velké války /I. sv. válka/, do konce II. sv. války.

     Domnívám se, že v obou našich muzeích si zájemci o vojenskou historii přijdou na své. Vstupné do každého objektu je 20,- Kč pro děti školního věku do 15ti let a 40,- Kč pro osoby starší 15ti let. Při návštěvě obou muzeí v jeden den nebo víkend je pak vstupné snížené na 30,- Kč pro děti a 60,- Kč pro dospělé návštěvníky, které zahrnuje vstupné do obou  muzeí. Návštěvní doba a kontakty pro   případné návštěvy mimo návštěvní dobu lze nalézt na webových stránkách www.ts26.cz nebo na přiložených letáčcích. Zvu tímto všechny příznivce a zájemce o danou tématiku, k návštěvě. Přijďte nás podpořit. Těšíme se na vás.

Za KVH Odolov o.s.

František Hlavica

  

Fotogalerie: doplnění předešlého příspěvku...