Práce s mladými se daří.

09.10.2015 06:58

Naše Městská organizace KČP v Krnově má každoročně v plánu práce organizovat přednášky ve školách. V minulých létech jsme využili lektory, kteří prošli koncentračními tábory za ll.světové války nebo zažili válečné útrapy, byli i násilně vystěhováni z pohraničí v roce 1938. Tito lektoři navštěvovali střední školy v Krnově a měli úspěch u studentů, hlavně při závěrečné diskusi  na konci přednášky.

V posledních 3. letech jsme se zaměřili na předškoláky z mateřské školy a využili jsme lektory z řad bývalých železničářů-důchodců ČSD.Ti vyprávěli dětem o železnici a „mašinkách“ . K prohlídce a projížďce dětí po vláčkové koleji jsme využili vůz

M131-1. Po dotazu, zda děti ze školky Žižkova ul. v Krnově jezdí vláčkem, odpovědělo 50 % dětí, že ještě vlakem nejelo. Před jízdou byly děti poučeny, jak bezpečně nastupovat a vystupovat z vlaku a jak se chovat ve vlaku během jízdy. Děti byly seznámeny s tím, že každá vyrobená lokomotiva má křestní list při svém zhotovení, že musí „papat“ naftu, aby mohla jezdit a při poruše musí být opravena a ošetřena jako nemocné dítě v nemocnici.Musí se podrobovat pravidelným prohlídkám před  i po jízdě.

Děti byly poučeny o použití záchranné brzdy, že lokomotiva si sama vyrábí el. Proud pro osvětlení, vzduch k brzdění a má zařízení na vytápění v zimním období.

Během projížďky si prohlédly stanoviště strojvedoucího, použily houkačku a svými dotazy si obohatily znalosti o železnici. Po ukončení nám byl odměnou potlesk účastníků a rozjařené tváře dětí i učitelek.Po dotazu, kdo chce být strojvedoucím se hlásily téměř všechny děti včetně děvčat.

Po prázdninách jsme obdrželi jako poděkování  výkresy  lokomotiv od dětí a poděkování od učitelek za provedenou akci.

Miloš Hruda
MR KČP Krnov

Fotogalerie: Práce s mladými se daří.