Poznej a pamatuj

25.09.2015 07:20

Titulek jsme si vypůjčili z expozé Jany Fialové, radní pro školství, mládež a tělovýchovu Kraje Vysočina. Ta v Náměšti nad Oslavou, při hodnocení prací žáků vysočinských základních škol, kteří hovořili s pamětníky konce druhé světové války či osvobození Vysočiny Rudou armádou, ocenila nejen iniciátory soutěže „Dějiny a paměť školních dětí“, ale i neformální pochopení pedagogů náměšťské ZŠ Komenského. Škola se uvedené dějepisné aktivity zhostila jako nejlepší z více než dvou set základních škol v kraji. Územní sdružení SN Vysočina mělo mediální podporu soutěže a změněné vystoupení paní radní Fialové lze charakterizovat stručným „opisem“: špatná paměť jedněch, umožňuje retuš historie druhými. Z kontextu plyne, že špatné paměti se v ZŠ Komenského snaží předcházet.

Ředitelka ZŠ Komenského Hana Rousková zahajuje setkání hostů a žáků (autorů) pozvaných k seznámení se závěrečným hodnocením tvůrčího zadání Dějiny a paměť školních dětí.  

                        

K letopočtu 2015 lze přidat nejeden z přívlastků, synonym či jubileí, ale 70. výročí osvobození ČSR je událostí ze všech nejvýznamnější. S ním související rozhovory dětí s rodiči, nebo prarodiči a jejich sepsání měla své místo jak ve školním vzdělávání, tak i v místní, náměšťské připomínce 70. výročí ukončení druhé světové války. Trvalou formou je putovní výstava dvou desítek velkoplošných panelů s texty a fotografiemi téměř zapomenutých příběhů obyvatel Náměště nad Oslavou a blízkého okolí, která i dnes oslovuje návštěvníky městského úřadu.

Pozvánku k setkání přijaly pamětnice konce druhé světové války (zleva) Libuše Strouhalová z Náměště nad Oslavou a Marie Matoušková z Koněšína, jejichž vzpomínky jsou součástí výstavní kolekce.

Prospěšnou aktivitu Dějiny a paměť školních dětí iniciovala Krajská rada KČP, Krajská rada seniorů s Krajskou knihovnou Vysočiny. Osobní záštitu měla radní Jana Fialová a základem soutěže byl fakt, že připomínky událostí spojených nejen se šestiletou tragédií naší vlasti, dnes nezřídka opomíjené, lze vidět i na celé řadě míst Kraje Vysočina. Dodejme, že je v něm 1 732 pomníků nebo hrobů či pamětních desek připomínáních více než 17 600 osob.                        

Ocenění dětem z Hrotovic, Jihlavy a Náměště nad Oslavou předaly autority uvedených subjektů. Na snímku Pavla Radová, předsedkyně KR seniorů (uprostřed), která všem vyhodnoceným předala cestovní deníky a vedoucí hodnotitelské poroty Miloslav Wasserbauer, předseda KR Klubu českého pohraničí nejúspěšnější autorce, žákyni Anetě Kryštofové ze ZŠ Komenského odevzdávající Hlavní cenu poroty s olejomalbou Miroslava Vlašína.

Iniciativu ZŠ Komenského po skončení aktu ocenil i náměšťský místostarosta Jan Kotačka (na snímku druhý zleva), který mj. řekl: „….je dobře, když školy vedou nejmladší generaci k tomu, aby nezapomínala na minulost. Naše Městská rada, na základě těch žákovských prací, požádala občany, aby napsali i svoje příběhy. A ze všech se podařilo uspořádat nadčasovou výstavu o událostech z doby války, která se těší tak mimořádnému zájmu veřejnosti, že připravujeme knižní vydání“.                                                                                                   Text a foto Jan Kliment