POSTUP POHRANIČNÍ HLÍDKY NA STANOVIŠTĚ A JEHO ZAUJETÍ

20.06.2012 14:06

Činnost hlídky za postupu na stanoviště je nedílnou součástí plnění úkolů k OSH, tzn. že aktivně vyhledává všechny příznaky o přítomností narušitelů. Pro postup na stanoviště a odchod z něho vydává VH rozkaz, ve kterém uvede:

  • osu postupu, sestavu hlídky a úkoly členů za postupu, využití služebního psa;

  • způsob činnosti při zjištění narušitele nebo jeho stop;

  • způsob maskování a překonávání otevřených prostorů, zejména těch, které je vidět ze sousedního území;

  • signály a smluvená znamení pro spojení uvnitř hlídky. 

Během přesunu na stanoviště upřesňuje VH svůj rozkaz ve formě doplňkových nařízení jednotlivým členům hlídky, řídí postup hlídky, udává tempo postupu, určuje místa, která je nutno propátrat a dbát, aby byl postup nehlučný a skrytý.

Jestliže se hlídka na stanoviště přesunuje vozidlem, VH jen upřesňuje způsob pozorování z vozidla.

Po příchodu do blízkosti stanoviště se hlídka nejdříve přesvědčí průzkumem, zda v okolí nejsou nepovolané osoby, převezme úsek a VH vydá rozkaz, ve kterém uvede:

  • úkol hlídky a součinnost se sousedními hlídkami;

  • úkol každého člena hlídky a součinnost uvnitř hlídky;

  • činnost při zjištění narušitele a při zásahu proti němu;

  • způsob obsluhy a využití technických prostředků a služebních psů; 

  • maskování a smluvené signály. 

Po skončení služby na stanovišti zajistí VH zahlazení všech stop způsobené hlídkou a vydá rozkaz pro postup hlídky k rotě. Po příchodu k rotě provede hlídka na určeném místě vybití zbraně a VH hlásí VR nebo DDR splnění úkolu k OSH. V hlášení uvede všechny události a poznatky, které hlídka zjistila.

Po hlášení odevzdá hlídka DR střelivo. Zbraně, výstroj a ostatní prostředky odevzdá po vyčistění.