Postřehy z jednání 8. Sněmu KČP Karlovy Vary

11.04.2014 13:34

Čas plyne , ale lidé nezapomínají a proto se setkávají, což pro ně hodně znamená.Jedním z takových setkání je i Sněm v Karlových Varech.KČP zde byl založen skupinou vlastenců  před 20lety.To je již významné výročí, kdy je možné hodnotit výsledky práce a vytýčit další směřování při plnění programu a Stanov KČP.Mnozí zakládající členové se tohoto již nedožilí a proto jim byla věnována tichá vzpomínka.Jedná se např. o ing.Fouda, ing.Valáška, Kalinu, Růžičku, Hofmana a dalších.bez jejich obětavé práce by organizace nevznikla.

Nastoupili však jiní z nichž se v současnosti nejvíce angažují př.Soukup, Novotný, Novotná, Kucián, Dvořák, Kučera, PhDr.Musil, Leader a další.

Setkání bylo uskutečněno 31.3.2014.v Karlových Varech. Hodnotící a kritickou zprávu za období od 7.Sněmu přednesl předs. OR př. Soukup. Ocenil aktivitu současného vedení i aktivistů, kteří si účast na akcích, včetně dopravy hradí ze svých prostředků.Dík patří př. Dvořákovi, který i přes zdravotní problémy, bez nároků na finance nám zabezpečuje styk na internetu, včetně článků do tisku i výtisky různých zpráv, plaket, ocenění a diplomů.

Jako význační hosté se zúčastnili předseda KV KČP PŘ. Bořánek, předseda KV KSČM s. Murčo.Oba v diskusi ocenili práci OR a její přínos pro práci

našeho KČP.Totéž platí i pro zástupkyně lidosprávy př.Beláňovou a Bartůňkovou.Uvedl, že se úspěšně rozvíjí spolupráce s LKŽ a Svazem bojovníků za svobodu.Připomněl, že naše delegace se zúčastnila uctění památky bitvy u Sokolova v den jejího výročí.Za podporu poděkoval OV KSČM, poslanci našeho parlamentu i poslanci Evropského parlamentu za jejich vstřícnost k naší organizaci.

Že aktivně pracujeme svědčí i naše účast na akcích jaké byly např.:

  • Setkání pohraničníků Chebské brigády v Chebu, Aši, Karlovarské brigády, Plánské brigády v Plané i setkání v Žandově a Broumově.
  • Celostátní setkání KČP v organisované NR  Nymburce i České Třebové
  • Při odhalování pomníku na počest zabitých ochránců Státních hranic na Cínovci a v Krásné u Aše, či pietního aktu u Památníku zavražděného pohraničníka Soukupa v Č. Hamrech.
  • Setkání s Německými přáteli v Poseku.
  • Účastí a podílem na zabezpečení úspěšné akce „Spanilá jízda“.

Nejaktivnějším členům, spolupracovníkům, sympatizantům i hostům předal předs. OR Soukup a místopř. př.Novotný „Pamětní list“.Nepřítomným, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit bude předsedou OR předán osobně.

Na další období byla zvolena staronová OR KČP posílená o nového člena př. Kučeru.Přítomní schválili delegáty na Krajský sněm v Sokolově a na Celostátní sněm v Olomouci i na setkání s přáteli v Poseku.

Na závěr  předseda poděkoval vše za účast a aktivitu v průběhu jednání a konstatoval, že jednání proběhlo úspěšně a stanovený program budeme naplňovat.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří