Postoloprty-byli jsme tam také, aneb ještě žijí pamětníci!

13.10.2014 09:43

Za velmi krásného počasí se sešla řada významných funkcionářů, hostů i mládeže k odhalení památníku našich občanů, vyhnaných ze svých domovů z pohraničí.Účastníci v počtu cca 80-100 se shromáždili v krásném přírodním prostředí ve stínu vysokých stromů v areálu místního zámečku.Potěšitelná byla větší účast mládeže.Na podiu bylo instalováno heslo KČP spolu se státní vlajkou a třinácti prapory jednotlivých klubů.Na zahájení zazněla hymna KČP-Husitský chorál.

Neokázalým a přirozeným způsobem moderoval př. Jan Dlouhý.Hlavní projev na tomto setkání měl člen NR KČP J.Pokorný a předs.  KR Středočeského kraje.

Ve svém vystoupení seznámil účastníky se závěry 9. Národního sněmu PČP, konaného v Olomouci.Jde o obhajobu Českých národních zájmů, neplatnost Mnichovského diktátu, ochranu českého jazyka, boj proti falšování historie a omezování naší suverenity.Stále aktuální je snaha o zrušení Benešových dekretů.Průvodním jevem je postupující fašizace.Připomněl význam „Spanilé jízdy“ organisované vlasteneckými organizacemi SRN, ČR a Polska k 75. výročí Mnichovské tragedie.

Za Karlovy Vary vystoupil př.Novotný, kde připomněl vyhnání čs. Občanů z pohraničí a význam dnešního uctění  setkání u Památníku jejich vyhnání. Takové památníky by měly být instalovány v každé  pohraniční vsi.Čeští občané mluvící německy se vzdali čs.občanství a proto byli právem odsunuti dle rozhodnutí velmocí po 2. světové válce.

Připomněl, že souběžně se koná pietní akt v křižovatce u Chebu, kde řádily fašistické bojůvky a to nelze zapomenout, protože bestiálně vraždili naše občany.

Velmi úspěšně oživili jednání žáci umělecké školy  pod vedením svých vedoucích.Představili se řadou krásných písniček s doprovodem elektronického klavíru.celé svoje vystoupení oživili, poezií a také scénkou od J. Wericha.

V diskuzi  věcně a krátce vystoupili předs. Čs. Bojovníků za svobodu plk.Vodička, kandidátka do voleb Dr. Kášová, člen NR KČP př. Cincibus s poukazem na překrucování historie, příčiny a důsledky Mnichovského diktátu a právní platnost tzv.Benešových dekretů i provedení odsunu schváleného vítěznými mocnostmi.Byl vysloven dík p. Machové za velké úsilí o schválení instalace a Památníku a pomoc p. Říhy ze zastupitelstva města.

V kritickém 38 roce nás naši bývali spojenci (Francie a Anglie) zradili a vydali nás na pospas Hitlerovi – fašismu.Rozhodli o nás bez nás. Důsledky této zrady byly pro nás veliké a tragické.

  • Při obsazení našeho pohraničí Němci ve spolupráci s tzv. Sudeťáky vyhnali 1,5 milionů našich občanů z domovů a okradli je téměř o celý majetek.
  • Ztratili jsme 41 098 km čtverečních našeho území se 4 897 000 obyvatel a z toho Čechů a Slováků 1 250 000 a 33% průmyslové výroby.
  • V koncentračních táborech a věznicích, ve strašných podmínkách bylo 450 000našich občanů a jen 80 000 jich přežilo.
  • Pro vojsko bylo konfiskováno 550 000 hektarů půdy bez náhrady a obce likvidovány .
  • Po okupaci zbytku našeho území bylo 640 000 mladých občanů odesláno na práci do Německa na nucené práce a z nich se již nikdy nevrátilo 5 000 a z ostatních měli mnozí poškozené zdraví.
  • ještě před Mnichovem se diverzních akcí proti ČSR zúčastnilo 15 000 Sudetských Němců v oddílech tzv. Freikorps.Provedli 300 akcí, přepadů, při nichž bylo 110 obětí, 50 těžce raněných a přes 2 000 Čechů odvlekli do Německa, kde byli týrání mučen a mnozí zavražděni

Docházelo k postupnému vyvražďování Českého obyvatelstva s konečným cílem jejich vysídlení na Sibiř, nebo do nehostinných oblastí Jižní Ameriky, Patagonie.

To nám připravovali nacisté za aktivního přispění Sudetských němců. Tito bývalí naši občané, zřeknuvší se Čs. Občanství při volbách 1.12. 1938.

98,9 % volilo A Hitlera s jeho politiku.Materiální škody byly vyčísleny v tehdejší měně na 429 mld. Kčs a na soukromém majetku  dalších 57 mld., přitom náš stát platil Německu za ochranu státu 54 mld. ročně.Přitom nepřicházejí s pokorou za to co nám způsobili, ale kladou nehorázné podmínky v duch jejich agresivní a nátlakové politiky.Jde o staronovou politiku pro 21. století s cílem ovládnout Evropu a dokončit to co nestačila jejich armáda ve 2. světové válce.

Odsunutí Němci a jejich potomci zamlčují a omlouvají fašistické zločiny a útočí proti Benešovým dekretům i proti presidentu Benešovi.Odsun označují jako vyhnání.Za úkol si dali provádět nátlakovou politiku vůči Slovanským zemím a šířit strach z Ruska.Dějiny u nich začínají až po prohrané válce.I když čas plyne jednosměrně a nelze ho vrátit či zastavit.Místo pokory za zločiny, kterých se dopustili přicházejí s vlastní  arogancí.Chtějí o všem rozhodovat, určovat, řídit a diktovat dle politiky „Drank nach osten“.

Mají však bohužel podporu i našich předních politiků, když s nimi spolupracují, účastní se jejich sjezdů a vedou dokonce i tajná jednání a tomu říkají politika usmíření.Nestačí privatizace všeho, církevní restituce a připravují další „morovou“ ránu pro náš národ.Proto je oprávněný požadavek na naše tzv. vládnoucí levicové politiky, aby skutečně hájili zájmy našich občanů a přijali účinná opatření proti pronikání německého vlivu.

  • Zejména zrušit kancelář Landsmanschavtu v Praze a jeho odnože.Nedopustit zřízení „Musea vyhnání“v Ústí nad Labem.
  • Požadovat zaplacení reparací.
  • Upozornit vládu SRN, schválený „Den vyhnání“ je v rozporu se závěrem velmocí po 2.světové válce a přejmenovat jej na „Den odsunu“.
  • U nás naopak přijmout zákon o „Dnu vyhnání“ a označit jej jako svátek, či „Významný den“.

Toto jsou poznatky a postřehy účastníka  při odhalení „Památníku k uctění našich občanů vyhnaných Němci z našeho pohraničí“.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří