Poslední rozlouční s Václavem Soukupem

16.06.2015 07:08

Dnes 15. 6. 2015 ve 14 hodin v kapli Vítkovického hřbitova se MěR KČP Ostrava naposled rozloučila s dlouholetým členem KČP Ostrava a členem MěR KČP Ostrava přítelem Václavem SOUKUPEM.

 

Životopis.

 

Václav SOUKUP
+ 11. 2. 1926 -
† 9. 6. 2015

 

Narodil se dne 11. 2. 1926 v obci Vlachová Lhota u Valašských Klobouků v rodině drobných malozemědělců. Po absolvování základní a měšťanské školy v roce 1941, byl pracovním úřadem nasazen jako dělník do kotelny vojenské zbrojovky v Bohuslavicích nad Vláří. V srpnu roku 1944 utekl do ilegality a skrýval se před zatčením. Počátkem února 1945 navázal kontakt s partizánskou skupinou Jana Žižky z Trocnova a zapojil se do operační záškodnické činnosti ve Zlínském a Vsetínském kraji. V dubnu a květnu roku 1945 se přímo zapojil do osvobozovacích bojů v těchto krajích. Koncem května 1945 se dobrovolně přihlásil s několika členy partizánské skupiny k dobrovolné vojenské služby. Od července roku 1945 do roku začátku roku 1948 se zapojil do bojů s Banderovci na Slovensku a na Moravě. V roce 1948 nastoupil do bývalých závodů Tomáše Batě. Později pracoval ve strojírenských závodech a od června 1956 se přestěhoval do Ostravy a pracoval N. P. Bytostav Ostrava. Byl držitelem 42 státních vyznamenání a v letošním roce byl oceněn jubilejní medaili k 70. výročí konce 2. světové války, kterou mu předal velvyslanec RF Sergej Kyselov.

Ani v důchodu nezahálel, pracoval v politických funkcích KČP, KSČM, ČSBZS. V roce 1998 se zapojil do činnosti KČP Ostrava. V roce 2000 na 2. městském sněmu byl zvolen předsedou městské rady. Od roku 2002 aktivně pracoval v městské radě jako místopředseda. Patřil mezi významné osobnosti v ostravském klubu. Za svojí obětavou prací byl několikrát oceněn Čestným uznáním, obdržel plaketu KČP “ Za obětavou práci pro vlast „ a byl držitelem medailí 3., 2. a1. stupně “ Za zásluhy a rozvoj KČP.

 

Čest jeho památce.

Fotogalerie: Poslední rozlouční s Václavem Soukupem