Poslední rozloučení s přítelem Antonínem Mizerou

28.02.2016 16:00

Dne 26. února 2016 jsme se rozloučili s plukovníkem, přítelem Antonínem Mizerou. Pan Mizera se narodil 24. srpna 1922. Za okupace byl nasazen do zbrojního závodu v Dubnici nad Váhom. Při vypuknutí SNP bojoval proti fašistům, po potlačení SNP pak přešel jako partyzán k brigádě Jana Žižky, kde v bojích pokračoval. Po osvobození pracoval v různých funkcích u bezpečnostních složek. Je nositelem řady vyznamenání, včetně sovětských. Celý život byl oddaným vlastencem a zemřel 12. února 2016. Čest jeho památce!

Za sekci OSH Zdeněk Bukovski