popis

20.06.2012 21:18

Nástin vývoje organizace pohraničních brigád v letech 1951 až 1955 na hranicích se SRN