POLOŽILI JSME KVĚTINY U PAMÁTNÍKU VŠEM OCHRÁNCŮM HRANIC

19.12.2016 15:04

- AŠ - Krásná 10.12.2016 - zhodnotili jsme rok své činnosti

S vojenskou dochvilností a precisností bylo zahájeno 10.12.2016 v 15,00 hodin výroční jednání pohraniční sekce MO KČP v aškém výběžku v naší nejzápadnější české obci Krásná u Aše.

Krátce před zahájením položili přátelé naší organizace z rukou mladé Klárky Horákové (18) a člena našeho výboru i okresní a krajské rady KČP Jardy Horáka květiny u památníku všech ochránců státní hranice Československé republiky od r. 1918 do r. 1992.

V příjemném a teplém prostředí restaurace Sokolovna v Krásné jsme byli přivítání vždy pozornými a milými majiteli manželi Terezkou a Milanem Kletečkovými, kteří se následně v průběhu našeho jednání o nás vzorně starali. Slavnostní atmosféru zdůrazňovaly hned při příchodu na stolech již připravené a do poloviny nalité sklenky vína k výročnímu přípitku při setkání členů naší organizace.

Předseda MO KČP Milan Paučo zahájil, přivítal přítomné, stručně zhodnotil celoroční aktivity našich členů v ašské sekci OSH KČP, poděkoval za tuto aktivitu členům organizace, vyzvedl význam našeho poslání při uchování objektivní informovanosti o poslání ochránců hranice a suverenity státu mezi spoluobčany, neopoměl zvýraznit vysoce pozitivní výsledky v upevňování přátelských vztahů mezi bývalými čsl. pohraničníky a přístušníky pohraničních vojsk NDR s důrazem na úzkou spolupráci s bývalými popohraničníky posseckého batalionu Grenztruppen DDR. Byla vyjádřena zároveň úcta kozáckým přátelům a oceněna jejich pravidelná účast na našich nejvýznamnějších akcích v roce.

Po podání zprávy o hospodaření Tondou Juříčkem byla předána řadě členů naší organizace děkovná přání k jejich narozeninám a čestná ocenění za aktivitu a dlouhodobě příkladnou práci pro organizaci KČP a její přátele. Připravená poděkování a ocenění předal za výbor MO Jaroslav Horák.

Na závěr oficiální části vyjádřil pozdravení a poděkování členům KČP i přítomný předseda městské organizace KSČM František Kolář a dále si vzali slovo a vystoupili s informacemi z jednání okresní a krajské rady KČP přátelé Václav Jančo a Jaroslav Horák. Jarda Horák zároveň poděkoval předsedovi MO Milanovi Paučo za jeho příkladnou řídící práci v organizaci. Nejmladší účastnici našeho setkání pak byla předána bonboniéra členem výboru Tondou Juříčkem a následně už bylo podáváno občerstvení od našeho Milana Kletečky, který připravil pro účastníky bramborový salát s řízkem. Dobrou náladu umocnila i harmonika a zpěv hraničářských písní.

Text: JH
Foto: Jarda Horák a Milan Paučo

Fotogalerie: POLOŽILI JSME KVĚTINY U PAMÁTNÍKU VŠEM OCHRÁNCŮM HRANIC