… pololetní ohlédnutí, hlásí se Městská rada Varnsdorf

01.07.2013 09:09

Po úspěšném společném výjezdním zasedání aktivu  organizací Klubu českého pohraničí okresu Děčín na půdě Městské rady Varnsdorf se stále zabýváme závěry pro další činnost našeho klubu ve Varnsdorfu.

Na dubnové besedě členské základny jsme se potom v široké diskusi zabývali závěry z tohoto zasedání s tím, že dané směry a orientace budou i nadále naším směrem v další činnosti KČP ve Varnsdorfu.

Při tomto jsme nezapomněli kytičkou s přáním a malým pohoštěním s tancem poděkovat s úctou našim ženám za jejich příkladnou a společenskou práci pro náš klub.

Na společné akci se Svazem důchodců české republiky v našem klubu „ Pohádka „ potom bylo všem přítomným ženám popřáno a předána kytička s osobním přáním od předsedy Okresního výboru KSČM.

Jako další drobná pozornost při této akci bylo uhrazeno malé pohoštění a příspěvek na hudební produkci spojenou se zábavou a tancem.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Připomínkou na historii 1.máje byla i pozvánka na oslavu tohoto svátku v našem městě. Společná akce levicových organizací byla akce pro děti za sportovní halou. Akci zorganizoval Oblastní výbor KSČM Varnsdorf spolu s Levicovým klubem žen a členy Klubu českého pohraničí za technické pomoci zaměstnanců sportovní haly. Po přivítacím projevu předsedy Oblastního výboru KSČM př.ing.Reiberem následoval hlavní politický projev, který přednesl poslanec a člen Ústředního výboru KSČM Doc.Dr. Václav Šenkýř CSc. Projev byl situačně věcný a politicky vyvážený svým obsahem. Po oficialitách byly uvolněny do provozu sportovní hry a soutěže pro dětské účastníky, u kterých organizací byli rovněž členové KČP Varnsdorf. Při sportovních akcích byly dospělým účastníkům předány májové noviny a propagační, informační a náborové letáky Klub českého pohraničí a Levicového klubu žen města. Jedinou vadou na kráse a přívětivosti májové akce byly rozmary počasí, které byly příčinou slabší účasti jak dětí, tak i dospělých diváků.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Spolu se členkami Levicového klubu žen jsme se zúčastnili akcí pořádaných v rámci májových oslav Okresním výborem českého svazu bojovníků za svobodu a města Varnsdorf. Dne 3.května to byla pietní akce ke květnovým výročím, shromážděním na místním hřbitově, kde jsme položili kytice ke hrobům padlých k 68.výročí osvobození naší vlasti. Průběh akce byl s ohledem na připravenost a účast důstojnou připomínkou na květnové události, což je viditelné na pořízených fotografiích.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Další akcí v rámci květnových oslav byla akce okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, které jsme se zúčastnili spolu se ženami z Levicového klubu Varnsdorf. Dne 8. května to bylo velmi vydařené a společensky významné pietní shromáždění v bývalém koncentračním táboře Rabštějn u České Kamenice. Zde jsme si vyslechli velmi výstižný projev europoslance ing. Jaromíra Kohlíčka CSc., který byl určen především k přítomné mladé generaci ( mimochodem byl přednesen zpaměti ), ale měl velmi co sdělit všem přítomným lidem. Při této příležitosti si někteří z účastníků prohlédli trvalou historickou expozici o tehdejším dění v tomto táboře. O vynikající atmosféře vypovídají i pořízené fotografie.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Každoročně bývá pro většinu obyvatel republiky, ale především pro levicově smýšlející akce Terezín.
Také v letošním roce jsme se spolu s dalšími společenskými organizacemi zúčastnili dne 19.května akce Terezínská tryzna, na kterou v našich podmínkách pořádal zájezd Okresní výbor českého svazu bojovníků za svobodu. Nás těší i déle trvající skutečnost zájmu o konání této akce jako vysoce společenské události.
Rovněž nás jako Klub českého pohraničí velice těší společná účast i zástupců Junáka  v aktuálních krojích a s malou květinkou jehož organizátorem účasti je náš člen př.Milan Panák. Jejich účast na takto významné akci na Národním hřbitově je velmi významným pochopením tehdejších události pro mladé lidi. Navázání takto významného kontaktu s mladými z organizace Junák je tím nejlepším, co je možno udělat pro informovanost a názorovou jednotu mladých lidí. Samozřejmě velikým našim přáním je to, abychom i v dalších akcích nejen celostátního charakteru mohli počítat i s jejich účastí. Pro dokreslení atmosféry na této akci vypovídají i pořízené fotografie.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Poslední akcí letošního pololetí byla veřejná beseda s aktuální tématikou na které jsme se snažili obsáhle osvětlit základní stránky „ Výchozí politiky Německých dějin v základech expansivní ideologie od nepaměti, který vždy přerůstal, a i dnes je stále v myslích na revanšistické ovládnutí Evropy“. Bylo k tomu použito varování presidenta ČSR Dr.E.Beneše z roku 1947 po osvětlení jeho presidentských dekretů. Platné poučení o nebezpečí Pro Českou republiku a Evropu dneška. 8 diskutujících členů doplnilo ve svých vystoupeních své poznatky a zážitky z obsazování Sudet, ale i poválečné vysídlení Němců z pohraničí.Chtěli přeci „ Heim ins Reich“ ! Přítomný člen rady sekce ČSOL př. Trávnický mimo jiné podal i informaci o pietní akci z Ležáků dne 25.června.
Pozváním na aktiv zastupitelů okresu za KSČM dne 28.června a přáním hezkých zážitků o dovolené ve zdraví bylo setkání dne 23.června ukončeno.

Všem našim členům a sympatizantům přejeme příjemné prožití dovolené a současně je zveme na srpnovou besedu do klubu „Pohádka „

Rada KČP města Varnsdorf