POKRAČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Z ROKU 1955

20.06.2012 21:27

Organizační prvek

Počet osob

  Doplňující údaje

 

30

Velitelství pohraničních praporů

Užší velitelství

3

 

Štáb

12

 

Zpravodajský referát

2

Podřízen zástupci NŠ pro zpravodajství

Politická skupina

4

 

Týl

5

 

Zdravotní skupina

2

 

Veterinární skupina

2

 

 

74

Velitelská rota

Velitelství

6

Včetně kuchaře a vozky

Pěší četa

36

 

Spojovací četa

17

 

Dopravní četa

9

 

Ženijní družstvo

6

 

 

 

Pohraniční roty

Typ 47

47

Viz. tabulka vývoj struktury pohraničních rot 

Typ 53

53