POKRAČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Z ROKU 1952

20.06.2012 21:25

Organizační prvek

Počet osob

Doplňující údaje

 

30

Velitelství pohraničních praporů

Užší velitelství

3

velitel, ZVP, zástupce pro týl   

Oddělení I .

12

štáb

Oddělení II.

2

politická skupina

Oddělení III.

13

týl se zdravotní skupinou

 

 

Podřízené jednotky

 

70

Velitelská rota

Pěší četa

36

od r. 1953 včetně družstva tarasnic

Spojovací četa

18

 

Dopravní družstvo

10

od r. 1953 dopravní četa (9 osob)

Hospodář.družstvo

3

 

 

61

Pohraniční roty

Velitelství

3

velitel roty, zástupce velitele, ZVP

Pěší družstvo

13

v rotě tři

Velitelské družstvo

10

včleněno hospodářské družstvo, v čele se staršinou roty

Družstvo TK

5

obsluha jednoho těžkého kulometu

Dr služebních psů

4

1 pátrací + 3 „obranní“