Pohraniční stráž - Objekty PS dnes

27.04.2016 20:29

Z expedic po rotách pohraniční stráže - S vlčákem na klopě.... Láďa Nekvapil