POHRANIČNÍ STRÁŽ A OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC BRIGÁDY, PRAPORY A ROTY PS DO ROKU 1991

20.06.2012 21:11

HS PS OSH Praha

 

  5. brigáda PS   Cheb

  1. prapor PS    Aš

     1. rota PS       Trojmezí                           

     2. rota PS       Pastviny                          

     3. rota PS       Újezd

     4. rota PS       Ašská

     5. rota PS       Nový Žďár

     6. rota PS       Polná

  2. prapor PS    Cheb                  

     7. rota PS       Dubina                          

     8. rota PS       Pomezí                             

     9. rota PS       Hraničná

  10. rota PS        Svatý Kříž

  11. rota PS        Hrozňatov

  12. rota PS        Mýtina

  3. prapor PS    Halže

  13. rota PS        Dyleň                          

  14. rota PS        Slatina                        

  15. rota PS        Broumov

  16. rota PS        Branka

  17. rota PS        Pavlův Studenec

 

rota OPK Trojmezí

OPK: Cheb, Pomezí, Boží Dar, Vojtanov

 

Úsekové oddělení OSH :    Nové Hamry

Oddělení OSH :                Boží Dar

                                      Potůčky

                                      Nové Hamry

                                      Bublava

                                      Kraslice

 

Úsekové oddělení OSH :   Vernéřov

Oddělení OSH :                Luby

                                      Vojtanov

                                      Vernéřov

                                      Doubrava

                                      Hranice

 

  9. brigáda PS               Domažlice

  1. prapor PS                Rozvadiv

     1. rota PS                   Vašíček                                  

     2. rota PS                   Stoupa                          

     3. rota PS                   Hraničky

     4. rota PS                   Nový Dvůr

     5. rota PS                   Diana

     6. rota PS                   Železná

  2. prapor PS                Poběžovice

     7. rota PS                   Pleš                       

     8. rota PS                   Rybníky                           

     9. rota PS                   Hraničná

   10. rota PS                   Nemanice

   11. rota PS                   Čerchov

   12. rota PS                   Bystřice

  3. prapor PS                Nýrsko

   13. rota PS                   Folmava                           

   14. rota PS                   Maxov                        

   15. rota PS                   Všeruby

   16. rota PS                   Sruby

   17. rota PS                   Svatá Kateřina

   18. rota PS                   Pod Ostrým

 

rota OPK Pálenec

četa OPK Rozvadiv

OPK: Rozvadiv, Folmava, Česká Kubice

 

  7. brigáda PS              Sušice

  1.prapor PS               Železná Ruda

     1. rota PS                 Černé Jezero                                 

     2. rota PS                 Svároh                           

     3. rota PS                 Debrník

     4. rota PS                 Polom

     5. rota PS                 Prášily

     6. rota PS                 Javoří Pila

 

  2. prapor PS              Volary

     7. rota PS                 Kvilda                       

      8. rota PS                Borová Lada ( Knížecí Pláně )                           

      9. rota PS                Žďárek

    10.rota PS                 Dolní Silnice

    11.rota PS                 České Žleby

    12.rota PS                 Stožec

    13.rota PS                 Nová Pec                         

  3. prapor PS              Lipno

    14. rota PS                Zvonková                        

    15. rota PS                Kyselov

    16. rota PS                Pasečná

    17. rota PS                Spáleniště

    18. rota PS                Mnichovice

    19. rota PS                Mlýnce

 

OPK + četa OPK : Železná Ruda, Strážný, Studánky

 

 

15. brigáda PS            České Budějovice

  1. prapor PS             Kaplice

     1. rota PS                Horní Dvořiště                                 

     2. rota PS                Dolní Dvořiště                          

     3. rota PS                Kamenná

     4. rota PS                Cetviny

     5. rota PS                Černé Údolí

     6. rota PS                Šejby

  2. prapor PS             Suchdol

     7. rota PS                Nové Hrady                      

     8. rota PS                Fišerovy Chalupy                           

     9. rota PS                České Velenice

   10. rota PS                Krabonoš

   11. rota PS                Tokániště

   12. rota PS                Chlum u Třeboně

   13. rota PS                Hajnice                         

  3. prapor PS             Nová Bystřice

    14. rota PS               Nový Vojířov                       

    15. rota PS               Smrčná

    16. rota PS               Artoleč

    17. rota PS               Staré Město

    18. rota PS               Slavonice

    19. rota PS               Slavětín

    20. rota PS               Písečná

    21. rota PS               Rancířov

 

OPK + rota OPK : Horní Dvořiště

OPK + četa OPK : Dolní Dvořiště, České Velenice, Halámky, Nová Bystřice

 

 

  4. brigáda PS           Znojmo

  1. prapor PS            Jemnice

      1. rota PS              Vratěnín                                  

      2. rota PS              Stálky                          

      3. rota PS              Šafov

      4. rota PS              Hájenka

      5. rota PS              Lukov

  2. prapor PS            Znojmo

      6. rota PS              Podmolí

      7. rota PS              Devět Mlýnů                     

      8. rota PS              Šatov                           

      9. rota PS              Hatě

    10. rota PS              Ječmeniště

    11. rota PS              Jaroslavice

  3. prapor PS            Hrušovany

    12. rota PS              Dyjákovice

    13. rota PS              Hevlín                         

    14. rota PS              Hrušovany                       

    15. rota PS              Březí

    16. rota PS              Mikulov

    17. rota PS              Sedlec

  4. prapor PS            Břeclav

    18. rota PS              Valtice - Rajsna

    19. rota PS              Valtice cel.úřad

    20. rota PS              Boří Dvůr

    21. rota PS              Poštorná

    22. rota PS              Lány

    23. rota PS              Ruské Domy

11. brigáda PS           Bratislava

  1.prapor PS             Malacky

      1. rota PS              Moravský Ján                                 

      2. rota PS              Malé Leváre                           

      3. rota PS              Gajary

      4. rota PS              Suchohrad

      5. rota PS              Záhorská Ves

      6. rota PS              Vysoká při Morave

      7. rota PS              Devínské Jezero

  2. prapor PS            Petržalka

      8.rota PS               Děvínská Nová Ves                           

      9.rota PS               Děvín

    10. rota PS              Petržalka

    11. rota PS              Kopčany

    12. rota PS              Jarovce

    13. rota PS              Rusovce                    

  3. poříční prapor PS    Komárno

      1. poříční oddíl PS   Bratislava

      2. poříční oddíl PS   Medvedov 

      3. poříční oddíl PS   Komárno

 

OPK + rota OPK: Petržalka

OPK + četa OPK: Děvínská Nová Ves

OPK: Bratislava (letiště,přístav), Rusovce, Komárno, Štírovo, Šahy

 

Oddělení OSH: Chlaba, Skalka, Ipeľský Sokolec, Vyškovce nad Ipľom, Šahy

 

 

12. školní brigáda             Planá u Mariánských Lázni

   1972 - 1979               1. školní prapor         Chodová Planá

                                   2. školní prapor         Zadní Chodov

                                   3. školní prapor         Tisová

                                   4. školní prapor         Volary

                                Výcvikové středisko psovodů     Libějovice

  

   1979 - 1999               1. školní prapor         Zadní Chodov

                                   2. školní prapor         Tisová

                                   3. školní prapor         Chodová Planá

                                Výcvikové středisko psovodů     Libějovice