POHRANIČNÍ STRÁŽ (1979-1980)

20.06.2012 23:02
vojín svobodník desátník četař rotný
rotmistr nadrotmistr podpraporčík praporčík nadpraporčík
podporučík poručík nadporučík kapitán major
 
podplukovník plukovník generálmajor generálporučík