POHRANIČNÍ STRÁŽ (1966-1979)

20.06.2012 22:55
vojín svobodník desátník četař rotný
rotmistr nadrotmistr podpraporčík praporčík nadpraporčík
podporučík poručík nadporučík kapitán major
 
podplukovník plukovník generálmajor generálporučík