POHRANIČNÍ STRÁŽ (1965)

20.06.2012 22:47
vojín svobodník desátník četař rotný
rotmistr nadrotmistr podpraporčík praporčík nadpraporčík
podporučík poručík nadporučík kapitán major
podplukovník plukovník generálmajor generálporučík generálplukovník