POHRANIČNÍ STRÁŽ (1960–1964)

20.06.2012 22:38
vojín svobodník desátník četař rotný
rotmistr nadrotmistr podpraporčík praporčík nadpraporčík
podporučík poručík nadporučík kapitán major
podplukovník plukovník generálmajor generálporučík generálplukovník
       
armádní generál